Công văn v/v thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
Riêng tư: Thông báo số 77/TB-VC1-HS ngày 21/10/2020 rút kinh nghiệm vụ án “Cho vay lãi nặng trong giai dịch dân sự”
Riêng tư: Thông báo số 76/TB-VC1-HS ngày 20/10/2020 rút kinh nghiệm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”
Riêng tư: Công văn số 5442/VKSTC-V14 ngày 30/11/2020 giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của BLHS, BLTTHS năm 2015 và thi hành án hình sự
Riêng tư: Thông báo số 931/TB-VKSTC ngày 30/11/2020 rút kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại
Riêng tư: Thông báo số 902/TB-VKSTC ngày 27/11/2020 rút kinh nghiệm việc tách, chuyển vụ án hình sự
Riêng tư: Thông báo số 897/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 vụ án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (tội Vận chuyển hàng cấm)
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 895/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 vụ án Phan Sỹ Nhựt phạm tội Đánh bạc
Riêng tư: Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2021
Riêng tư: Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021
Quyết định số 335/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (do có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân)
Quyết định số 315/QĐ-VKSTC ngày 08/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thàng lập Đảng…); (đối với cá nhân)
Quyết định số 314/QĐ-VKSTC ngày 08/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thàng lập Đảng…); (đối với tập thể)
Kế hoạch số 128/KH-VKSTC ngày 16/11/2020 cảu VKSND tối cao Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 và của ngành Kiểm sát nhân dân
Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (kèm theo phụ lục Hệ thống chỉ tiêu và Hướng dẫn thực hiện Hệ thống chỉ tiêu)