Riêng tư: Thông báo số 77/TB-VC1-HS ngày 21/10/2020 rút kinh nghiệm vụ án “Cho vay lãi nặng trong giai dịch dân sự”
Riêng tư: Thông báo số 76/TB-VC1-HS ngày 20/10/2020 rút kinh nghiệm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”
Riêng tư: Công văn số 5442/VKSTC-V14 ngày 30/11/2020 giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của BLHS, BLTTHS năm 2015 và thi hành án hình sự
Riêng tư: Thông báo số 931/TB-VKSTC ngày 30/11/2020 rút kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại
Riêng tư: Thông báo số 902/TB-VKSTC ngày 27/11/2020 rút kinh nghiệm việc tách, chuyển vụ án hình sự
Riêng tư: Thông báo số 897/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 vụ án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (tội Vận chuyển hàng cấm)
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 895/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 vụ án Phan Sỹ Nhựt phạm tội Đánh bạc
Riêng tư: Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2021
Riêng tư: Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021
Riêng tư: Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC ngày 11/01/2021 Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021