Thông báo – Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày giải phòng Thủ đô

Ngày 3-10-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã gửi công văn Số 38- CVTG về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2014). Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung tài liệu quan trọng này. (tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành). Kính mời quý vị độc giả đón đọc! (Trích nguồn: Tuyengiao.vn)

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 141/2011/TT-BTC

Ngày 6 tháng 5 năm 2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghị phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Trích nguồn: baodientu.chinhphu.vn)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 28 tháng 8 năm 2013 BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ TƯ PHÁP – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông (Trích nguồn: website Đại học Kiểm sát)

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

Ngày 28 tháng 02 năm 2014, BỘ TƯ PHÁP – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ TÀI CHÍNH đã ban hành Thông tư liên tịch số 09 /2014/TTLT-BTP – TANDTC- VKSNDTC- BTC Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết  số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội (Trích nguồn: Thuvienphapluat.vn)

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

Ngày  12 tháng 7 năm 2011, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ CÔNG AN – BỘ TƯ PHÁP – BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI đã ban hành Thông tư số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

Thông báo về việc tổ chức các lớp bổ sung kiến thức năm 2014 cho người có bằng đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi trình độ thác sỹ tại HVKHXH

Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Học viện khoa học xã hội ban hành Thông báo số 96/TB-HVKHXH về việc tổ chức các lớp bổ sung kiến thức năm 2014 cho người có bằng đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi trình độ thác sỹ tại HVKHXH

Kế hoạch tọa đàm khoa học nghiệp vụ về “kỹ năng thực hành công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa và việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm” tại VKSND tỉnh Yên Bái

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-TCKS-VKSYB  tọa đàm khoa học nghiệp vụ về “kỹ năng thực hành công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa và việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm”

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Ban tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã ban hành Hướng dẫn số 63-HD/TG việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm  hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 

Thông tư liên tịch số 09/2012

Ngày 16/8/2012, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012

Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012

Ngày 06/9/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định 66/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong sử dụng, quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước hoặc các dự án sử dụng vốn Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2012.