Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 126/TB-VKSTC vụ án Bùi Hữu Đa và Nguyễn Cửu thị thiên Hương phạm tội “Tổ chức đánh bạc” ở Đăk Lắk

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 35/VC1-V3 ngày 27/5/2022 của VKSND cấp cao đối với vụ án Nguyễn Văn Đạo phạm tội “Trộm cắp tài sản”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 31/TB-VC1-HS ngày 27/5/2022 của VKSND cấp cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC1-V2 ngày 31/5/2022 của VKSND cấp cao về vụ án “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy văn bản công chứng”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hủy hoại rừng

Thông qua công tác kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự đối với vụ án Lò Văn Q cùng đồng phạm, phạm tội: “Hủy hoại rừng” quy định tại Điều 243 BLHS.

Riêng tư: Thông báo 24/TB-VC1-V2 ngày 29/4/2022 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm về vụ án ” Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu tháo dỡ tài sản hủy quyết định cá biệt

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 87/TB-VKSTC ngày 22/4/2022 của VKSND tối cao đối với vụ án Nguyễn Đỗ bình và đồng phạm, phạm tội ” Đánh bạc” tại Thành phố Hồ chí Minh

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 22/TB-VC1-HC ngày 22/4/2022 của VKSND cấp cao đối với quyết định sơ thẩm có vi phạm bị cấp phúc thẩm hủy quyết định

Riêng tư: Thông báo 21/TBRKN-VC1-HS ngày 21/4/2022 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm trong việc không áp dụng chính sách hình sự có lợi cho người phạm tội

Riêng tư: Thông báo 84/TB-VKSTC ngày 19/4/2022 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm đối cới vụ án Mạc thị Lê Quyên phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xẩy ra tại nghệ An

Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 18/4/2022 của VKSND tối cao về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về ” Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

Riêng tư: VKSND tỉnh Yên Bái thông báo rút kinh nghiệm trong công tác Thực hành quyền công tố, KSXX án hình sự

Thông qua công tác kiểm sát Bản án hình sự sơ thẩm và kiểm tra kết quả kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của các đơn vị cấp huyện, Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái ban hành thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ như sau:

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 15/TB-VC1 ngày 17/3/2022 của VKSND cấp cao tại Hà Nội v/v áp dụng hình phạt và xử lý vật chứng không đúng quy định

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự đối với vụ án “Trộm cắp tài sản”

Thông qua công tác kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự đối với vụ án Lê Hữu T cùng đồng phạm, phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 36/TB-VKSTC ngày 16/02/2022 của VKSND tối cao về phát hiện vi phạm của bản án, quyết định của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính để thực hiện quyền kháng nghị

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 13/KN-VC1-HS ngày 25/1/2022 của VKSND cấp cao tại Hà Nội v/v đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 11/TB-VC1-V2 ngày 12/01/2022 của VKSND Cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC1 ngày 11/01/2022 của VKSND Cấp cao tại Hà Nội v/v áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ không đúng quy định

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 287/TB-VKSTC ngày 26/11/2021 kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng hoán đổi quyền sử dụng đất

Riêng tư: Thông báo số 301/TB-VKSTC ngà y14/12/2021 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, hành chính

Riêng tư: Thông báo số 285/TB-VKSTC ngày 25/11/2021 của VKSND tối cao về chất lượng ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Thông báo số 284/TB-VKSTC ngày 25/11/2021 của VKSND tối cao v/v rút kinh nghiệm vụ án hình sự Hội đồng Giám đốc Thẩm tòa án hủy bản án phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm

Thông báo số 281/TB-VKSTC ngày 23/11/2021 của VKSND tối cao tại v/v rút kinh nghiệm trong ngành kiểm sát nhân dân thông qua hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan điều tra VKSND Tối Cao

Thông báo số 281/TB-VKSTC ngày 23/11/2021 của VKSND tối cao v/v rút kinh nghiệm số trong ngành KSND thông qua hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan điều tra VKSND Tối Cao

Riêng tư: Thông báo số 79/TB-VC1-KDTM ngày 15/11/2021 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án ” Tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản”

Riêng tư: Thông báo số 267/TB-VKSTC ngày 12/11/2021 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 76/TB-VC1-HS ngày 10/11/2021 của VKSND cấp cao tại Hà Nội về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 74/TB-VC1-V2 ngày 08/11/2021 của VKSND cấp cao đối với vụ án dân sự ” Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VC1-V3 ngày 04/11/2021 của VKSND cấp cao đối với vụ án D.N.N phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Thông báo rút kinh nghiệm số 279/TB-VKSTC ngày 19/11/2021 của VKSND tối cao đối với vụ án Phạm Văn Thắng phạm tội ” Mua bán trái phép chất ma túy” tại thành phố Hồ Chí Minh

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 229/TB-VKSTC ngày 18/10/2021 của VKSND tối cao đối với vụ án hình sự bị hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử Giám đóc thẩm hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 231/TB-VKSTC ngày 19/10/2021 của VKSND tối cao trong việc xây dựng cáo trạng của VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 71/TB-VC1-HS ngày 11/10/2021 của VKSND cấp cao1 về việc Hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh C về hình phạt đối với Lý Văn Khâm để xét xử sơ thẩm lại

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 70/TB-VC1-HS ngày 11/10/2021 của VKSND cấp cao1về việc Hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh C về hình phạt đối với Bế Thị Uyên để xét xử sơ thẩm lại

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 69/TB-VC1-DS ngày 08/10/2021 của VKSND cấp cao1 v/v yêu cầu độc lập, tuyên hợp đồng thế chấp vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vo hiệu trong vụ án dân sự

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 68/TB-VC1-HS ngày 08/10/2021của VKSND cấp cap 1 v/v quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội “Giết người chưa đạt

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1220/TB-VKSTC ngày 12/10/2021 của VKSNDTC trong giải quyết vụ án và thực hiện hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND Tối Cao

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 223/TB-VKSTC ngày 13/10/2021 của VKSND tối cao về vụ án Đỗ Quốc Tuấn và đồng phạm , phạm tội “Tổ chức đánh bạc” , “Đánh bạc” tại tỉnh Hòa Bình

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm 65/TB-VC1-V2 ngày 06/10/2021 của VKSND cấp cao về giải quyết vụ án “Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu”

Riêng tư: VKSND tỉnh Yên Bái ban hành thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ trong vụ án Giàng Seo Chư, phạm tội: “Trộm cắp tài sản”

Để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, KSĐT và KSXX án hình sự của VKS cấp huyện, vừa qua, Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với hoạt động kiểm sát giải quyết vụ án Giàng Seo Chư, phạm tội: “Trộm cắp tài sản”.

Riêng tư: Thông báo số 63/TB-VC1-LĐ ngày 28/9/2021 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm về xác định căn cứ để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động , trong vụ án tranh chấp lao động

Riêng tư: Thông báo số 213/TB-VKSTC ngày 29/9/2021 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm vụ án tử hình có đề nghị giảm hình phạt tù của cơ quan điều tra

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 208/TB-VKSTC ngày 24/9/2021 của VKSND tối cao trong kiểm sát việc áp dụng, thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Riêng tư: Thông báo số 203/TB-VKSTC ngày 17/9/2021 của VKSND tối cao vụ án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 58/TB-VC1-V2 ngày 06/09/2021 về vụ án ” tranh chấp quyền sử dụng đất, tuyên bố hợp đồng vô hiệu, kiện dòi tài sản, đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 25/08/2021 của VKSNDTC về kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và vụ án hành chính