Đề cương tuyên truyền 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020)

Ngày 25/3/2020, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đã ban hành kế hoạch số 1207/ VKSTC – T4 về việc phát hành đề cương tuyên truyền 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020). Kiemsat.vn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung bản đề cương tuyên truyền này

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trên chặng đường 60 năm xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân

Trong suốt chặng đường gần 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát nhân dân luôn phấn đấu thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy đó của Người mãi là cơ sở, nền tảng, phương châm công tác của Ngành.

Cố Viện trưởng Trần Hữu Dực – tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân

Trong giai đoạn từ năm 1976-1981, ngành Kiểm sát nhân dân dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Hữu Dực, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo pháp chế được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ, Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân

Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành Quyết định số 649/QĐ-VKSTC về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân và Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân – “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X”. Ban Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ban hành Kế hoạch về 2 sự kiện này.

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 15/01/2020, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về tổ chức thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”. Theo đó, Trang tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân:

Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Người xây móng, đặt nền cho ngành Kiểm sát từ ngày đầu mới thành lập

Đồng chí Hoàng Quốc Việt là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên và là người Thủ trưởng ngành Kiểm sát nhân dân nhiều năm nhất kể từ ngày đầu thành lập Ngành (năm 1960) cho đến khi đồng chí nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 1976).