Yên Bái – Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, ngày 15/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái và đồng chí Lê Đình Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa hai tỉnh Yên Bái và Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng lưu niệm lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bức tranh Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã thông tin khái quát về kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; việc sắp xếp tổ chức tổ chức, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược của tỉnh. 

Theo đó, sau gần 4 năm thực hiện, đến nay, Yên Bái có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng năm 2019 dự kiến ước đạt trên 7%, tăng 1,7% so với năm 2015. Đến nay, toàn tỉnh có 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 50% số xã toàn tỉnh, gấp 2,7 lần so với năm 2015; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 ước đạt 12.000 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm 2015. 

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ mong muốn tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ với tỉnh Yên Bái những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng khẳng định, Yên Bái đã tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện phân cấp mạnh mẽ hầu hết các lĩnh vực thu hút đầu tư, thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, công tác cán bộ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. 

Yên Bái cũng tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển mạnh thương mại, dịch vụ. 

Cùng với đó, Yên Bái cũng có những cơ chế đủ mạnh để thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh giản bộ máy, biên chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chế độ công vụ, công chức. Trong quá trình thực hiện Yên Bái đã có cách làm khoa học, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, không cầu toàn, nóng vội, dễ làm trước, khó làm sau. Đến nay, Yên Bái đã giảm được 402 cơ quan, tổ chức bên trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 1.203 cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị; giảm 4.407 biên chế. 

Đồng chí mong muốn tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ với tỉnh Yên Bái những kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; những kinh nghiệm trong công tác thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kinh nghiệm trong thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ và truyền cảm hứng khát vọng phát triển vươn lên giúp Yên Bái phát triển, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Tây Bắc. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của Hà Tĩnh sẽ được Yên Bái lựa chọn, nghiên cứu trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của Yên Bái cũng sẽ được Hà Tĩnh lựa chọn, nghiên cứu trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng những kết quả nổi bật mà tỉnh Yên Bái đã đạt được sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Tỉnh đã bố trí hợp lý các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế – xã hội địa phương, nhất là đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông. Yên Bái đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của một tỉnh nằm ở vị trí cửa ngõ của vùng Tây Bắc; quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, phát huy tính dân chủ, đoàn kết và nêu gương. Tỉnh cũng đã bố trí và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những kinh nghiệm quý mà Hà Tĩnh mong muốn được học tập, trao đổi và nghiên cứu áp dụng phù hợp với thực tế tại địa phương. 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng lưu niệm lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bức tranh Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng lưu niệm tỉnh Yên Bái bức tranh Khu tượng đài Đại thi hào Nguyễn Du

Thông tin những kết quả cơ bản mà Hà Tĩnh đạt được sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, hai tỉnh có nhiều nét tương đồng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và giảm nghèo bền vững. 

Chia sẻ kinh nghiệm của Hà Tĩnh, đồng chí Lê Đình Sơn cho biết tỉnh đã tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; quan tâm đến phát triển nguồn lực và văn hóa con người, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ; đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. 

Đồng chí Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Yên Bái

Tại Hội nghị, các đại biểu hai tỉnh Yên Bái và Hà Tĩnh đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Nghị quyết 18,19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; việc thực hiện thí điểm mô hình sáp nhập Ban Dân vận với Ban Tuyên giáo ở cấp huyện ở Hà Tĩnh; việc thực hiện mô hình cơ quan giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể; nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở Yên Bái; những thuận lợi khó khăn khi thực hiện sáp nhập 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh thành một văn phòng giúp việc chung và một số nội dung liên quan.

Đoàn đại biểu hai tỉnh Yên Bái và Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Yên Bái.

Theo Báo Yên Bái

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự Lễ đón nhận chuẩn nông thôn mới xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên
Ngăn chặn thiết bị, phần mềm điện mặt trời có “bản đồ lưỡi bò”
Thủ tướng: Làm hết sức mình để bảo hộ công dân vụ 39 người thiệt mạng ở Anh
Nghệ An bắt giữ thêm 1 người liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh
Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka Nhật Bản
Chương trình Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá Danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2019
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
Hội nghị tập huấn Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử lưu động 2 vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Trạm Tấu
Yên Bái gặp mặt cán bộ, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý