Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/12/2018 của Thành ủy Yên Bái về học tập, triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, ngày 14/01/2019, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề 2019 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp là báo cáo viên giới thiệu toàn văn Chuyên đề năm 2019 với 2 nội dung chính đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện nội dung này trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm về Nhân dân là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối. Tôn trọng, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống Nhân dân là những biểu hiện rõ nét và sinh động nhất cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 3 nội dung này cũng có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại và gắn bó chặt chẽ với nhau. Vì vậy, việc quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân, trong đó có tôn trọng, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống Nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Qua học tập, nghiên cứu chủ đề năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên trong tôn trọng, phục vụ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Căn cứ vào chủ đề của thành phố, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các bộ phạn nghiệp vụ, mỗi cán bộ công chức thực hiện những nội dung đã nêu và căn cứ vào tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của mình để lựa chọn những nội dung trọng tâm, thực hiện nghiêm túc, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nêu gương về đạo đức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong phong cách ứng xử, tác phong, lề lối làm việc gần dân, sát dân, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân, nói luôn đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Sau khi học tập yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong chi bộ, đơn vị nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thực hiện và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Thủy, VKS Thành Phố

Vụ án giết người trên địa bàn huyện Lục Yên gây xôn xao dư luận những ngày cuối năm Mậu Tuất
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ kết nạp Đảng viên mới
VKS Trạm Tấu xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
Xây dựng phong cách, tác phong lãnh đạo VKSND huyện Yên Bình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Giao ban công tác Khối Nội chính huyện Văn Chấn
Yên Bình tổ chức phiên tòa xét xử lưu động các vụ án hình sự và dân sự
Một số bất cập trong việc giám sát giáo dục đối với người được hưởng án treo cần sớm có hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung
Thành ủy thành phố Yên Bái giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Thành ủy thành phố Yên Bái giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức “Ngày lao động tập thể” chào mừng 58 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2018)
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
VKSND thành phố Yên Bái trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức dâng hương và báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm các vụ án hình sự
Ban pháp chế HĐND thành phố Yên Bái giám sát hoạt động tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kiểm sát trực tiếp tại Công an thành phố