UBND tỉnh họp về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 27/3, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Thời gian qua, cùng với các địa phương trong cả nước, Yên Bái đã tập trung từng bước triển khai Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp; Nghị định 16/2015/CP-NĐ của Chính phủ về cơ chế tự chủ đơi với các đơn vị sự nghiệp công lập với mục tiêu mở rộng quyền tự chủ tài chính, tăng cường công tác xã hội hóa nguồn lực tài chính, giảm bớt phần bao cấp của ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay đã đạt được kết quả nhất định.

 

Tỉnh đã thực hiện rà soát, sắp xếp quy mô mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, toàn tỉnh có 558 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 159 đơn vị so với năm 2016. Căn cứ mức tự đảm bảo chi hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp, dự kiến có 509 đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 43 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; 6 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên.

 

Các đơn vị sự nghiệp đã chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy quyền tự chủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quản lý biên chế, tài chính, tài sản, đảm bảo công khai, minh bạch. Nhiều đơn vị sự nghiệp đã đề ra các biện pháp quản lý chặt chẽ chi tiêu, thực hiện khoán chi phí hoạt động thường xuyên đến từng phòng, ban, qua đó đã khuyến khích các đơn vị tiết kiệm chi tiêu để phát triển hoạt động sự nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động. 

Tại cuộc họp, hầu hết các đại biểu đều nêu ra những bất cập tự chủ về biên chế, tổ chức bộ máy, tự chủ về tài chính. Công tác triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP còn nhiều khó khăn, lúng túng do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện như: cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công; xác định loại hình, danh mục dịch vụ công để giao tự chủ; lộ trình và kế hoạch tự chủ… 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Cách tiếp cận để giao dự toán năm 2017 của ngành tài chính chủ trì phối hợp với các ngành phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, về lâu dài, cần phải tính toán theo hướng tiến tới giao kinh phí tự chủ theo cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ và cung cấp các dịch vụ công mà Nhà nước giao hoặc đặt hàng cho tất cả các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, cần phân loại các đơn vị sự nghiệp khác nhau, kể cả trong cùng một ngành hoặc lĩnh vực để xây dựng định mức dự toán, cũng như có cách thức giao khác nhau. 

Về quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí đề nghị các ngành chủ động triển khai thực hiện, ngành nội vụ tổng hợp, trừ những ngành phải chờ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 

Về xây dựng danh mục các đơn vị sự nghiệp sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước: Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của các ngành và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các ngành tổng hợp, đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp sử dụng ngân sách cố gắng hoàn thành trong tháng 4 để ngành tài chính tổng hợp trình Hội đồng nhân dân thông qua. 

(Theo Cổng TTĐTYB)

Về xây dựng các đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập: Đề nghị các ngành căn cứ theo Kế hoạch 40 của UBND tỉnh về cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, công chức và thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái để triển khai thực hiện. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy đi theo đó là xây dựng và triển khai đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí đề nghị trong tháng 4 có cuộc họp chuyên đề về tình hình thực hiện Kế hoạch 40 của UBND tỉnh và các đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Về giao biên chế: Đề nghị Sở Nội vụ giao biên chế đợt 1 của năm 2017 để các ngành có căn cứ triển khai thực hiện và để ngành Tài chính có căn cứ rà soát điều chỉnh, bổ sung việc giao dự toán. Đồng thời có văn bản chỉ đạo tuyển dụng. 

Đề nghị sớm phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong quý II năm 2017 để làm căn cứ xác định chỉ tiêu biên chế cho phù hợp với quy mô và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và sớm có kế hoạch thực hiện theo lộ trình. 

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái: Giám sát góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Yên Bái: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ
Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Yên Bái kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Hoàn thiện hệ thống thông tin về bão, lũ để tránh thiệt hại cho người dân”
Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền với số phiếu cao nhất