Yên Bái: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

CTTĐT – Ngày 9/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND tỉnh; Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 17 Khối thi đua của tỉnh Yên Bái.

Năm 2016, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Nội dung và mục tiêu thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác triển khai tổ chức các phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình đặc điểm của mỗi cấp mỗi ngành, đặc biệt là đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Hoạt động của các Khối thi đua của tỉnh được duy trì nề nếp tốt, tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký, ký kết nội dung thi đua đúng quy định. Hoạt động kiểm tra, chấm điểm, bình xét, suy tôn khen thưởng đảm bảo. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, bảo đảm các tiêu chuẩn của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các hình thức tôn vinh, tuyên dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Giải quyết tốt công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương độc lập cho các gia đình đảm bảo đối tượng, tiêu chuẩn quy định.

Trong năm 2016, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 quyết định tặng thưởng cho 29 tập thể và 70 cá nhân; UBND tỉnh ban hành quyết định khen thưởng cho 1.140 tập thể và 1.749 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những thành tích đạt được của tỉnh trong năm 2016 vừa qua là kết quả của bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời là minh chứng sinh động nhất phản ánh kết quả, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Chủ tịch nước, Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích của các cấp, các ngành, các địa phương và các tập thể, cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2016.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để thực hiện chủ đề năm 2017 mà Chính phủ phát động “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững” và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cần tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mọi hoạt động thi đua đều được cổ vũ bởi tấm gương đạo đức vĩ đại của Bác Hồ, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19 ngày 15/02/2017 về “Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua khen thưởng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước ở cấp mình, đơn vị mình, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tổ chức các phong trào thi đua với mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh và của từng địa phương, đơn vị, từ đó xác định nội dung thi đua có trọng tâm, sát với thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lôi cuốn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh hình thức; đồng thời nội dung thi đua phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể, hạn chế chênh lệch giữa các đối tượng và điều kiện phấn đấu, đảm bảo tính công bằng trong thi đua. Phải gắn các chủ trương, kế hoạch, chương trình chung với những việc làm cụ thể, hằng ngày để phong trào thi đua yêu nước gần gũi hơn với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, doanh nhân, người dân và cộng đồng dân cư trên mọi vùng miền của tỉnh để phong trào thi đua trở thành không gian sản xuất, không gian làm việc tích cực, sôi nổi thu hút mọi người tham gia một cách tự nguyện, tự giác hiệu quả và thực sự có sức lan tỏa.

Hình thức tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực và bền vững, tập trung vào các nội dung cụ thể xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng và lợi ích của người lao động phải hướng mạnh về cơ sở, chú trọng tính năng động, sáng tạo của cá nhân và tập thể người lao động. Đặc biệt ngay trong năm nay đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua Yên Bái học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức và cải cách thủ tục, quy trình xét khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời và đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Phát huy tính nêu gương giáo dục trong khen thưởng, khắc phục các biểu hiện hình thức, bệnh thành tích, bệnh cào bằng, luận phiên trong thi đua, khen thưởng. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, chú trọng khen thưởng doanh nhân, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng cho những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và an sinh xã hội cho cộng đồng dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát động thi đua phải đi đôi với sơ kết, tổng kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình hay, cách làm tốt để biểu dương, khen thưởng, đồng thời nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng trên mọi miền của tỉnh Yên Bái.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thực sự tâm huyết, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua; chống lại mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác phối hợp, phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động, cũng như trong phát hiện, đề xuất, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và giám sát việc thực hiện công tác khen thưởng, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định tặng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2016.

Thừa ủy quyền Chủ tịch  nước, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 38 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 66  tập thể  thuộc các khối giao ước thi đua có thành tích xuất  sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước  năm 2016.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2017.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2017. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017 trong điều kiện có những thời cơ và thuận lợi cơ bản, nhưng cũng vẫn còn nhiều khó khăn đan xen, tiếp tục tạo ra những thách thức mới, đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần nỗ lực cao hơn nữa để đạt được mục tiêu đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và toàn diện. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, muốn yêu nước thì phải thi đua”, “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Phát động sâu rộng và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp với chủ đề: “Cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, thi đua toàn diện, về đích sớm nhất” để khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Chỉ đạo và tổ chức triển khai tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”, gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế của tỉnh, gắn với thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, sản phẩm sạch, chất lượng cao.

Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội nông thôn, trong đó ưu tiên cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới theo kế hoạch. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thi đua quản lý tốt công tác thu ngân sách, góp phần đáp ứng nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách theo dự toán được giao, đồng thời tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế tối đa việc bổ sung chi ngân sách ngoài dự toán. Thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với tăng cường quản lý và phát triển xã hội lành mạnh, an toàn. Phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Sắp xếp đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

Tích cực thực hiện các phong trào thi đua trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với thu hút đầu tư bền vững. Xây dựng chính quyền các cấp thực sự liêm chính, hành động quyết liệt, hết lòng, hết sức phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tập trung chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.  Xây dựng tổ chức, cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo và gắn bó máu thịt với nhân dân, lãnh đạo các ngành, các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, đại  diện 17 Khối  giao ước  thi đua  của tỉnh đã  ký  kết  giao ước  thi  đua với  tinh thần  đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn, chung sức chung  lòng, thực  hiện thắng  lợi các mục tiêu nhiệm  vụ  đề  ra trong năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thừa ủy quyền Chủ tịch  nước, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao tặng Huân chương Lao động  cho các tập thể và cá nhân. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua  cho các tập thể và cá nhân

(Theo yenbai.gov.vn)

Kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ
Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Yên Bái kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Hoàn thiện hệ thống thông tin về bão, lũ để tránh thiệt hại cho người dân”
Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền với số phiếu cao nhất