Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp

Thực hiện hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp, ngay từ đầu các năm công tác, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn đã quan tâm chỉ đạo các kiểm sát viên, cán bộ trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tăng cường phát hiện vi phạm ở tất cả các khâu công tác nhằm kịp thời yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa, khắc phục vi phạm pháp luật. 

Viện kiểm sát phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa xét xử lưu động án ma túy

Đơn vị đã lập 10 loại sổ theo dõi tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp và phân công kiểm sát viên, cán bộ cập nhật đầy đủ, báo cáo các dạng vi phạm của các cơ quan tư pháp để làm căn cứ kiến nghị theo luật định. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thực hiện việc kiểm sát chặt chẽ đối với 100% các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, yêu cầu các kiểm sát viên tăng cường nghiên cứu, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác kiểm sát, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra đối với các vụ án khi tiến hành kiểm sát điều tra nhằm chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung trong các giai đoạn tiến hành tố tụng… Chú trọng và từng bước nâng cao chất lượng các khâu công tác kiểm sát giải quyết án dân sự; thi hành án dân sự…

Tăng cường thực hiện công tác kiểm sát ở tất cả các khâu công tác, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2015), Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn đã quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp, đơn vị đã phát hiện được nhiều vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hữu quan, qua đó ban hành nhiều văn bản kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm, chấn chỉnh kịp thời việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp. Trong đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn đã ban hành 02 văn bản kháng nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm (gồm 01 kháng nghị về công tác xét xử các vụ án hình sự; 01 kháng nghị trong công tác thi hành án hình sự) và 31 văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm (gồm 05 kiến nghị về công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 02 kiến nghị về việc điều tra các vụ án hình sự; 06 kiến nghị về công tác xét xử các vụ án hình sự; 01 kiến nghị về công tác tạm giữ; 08 kiến nghị về công tác giải quyết các vụ án dân sự và hôn nhân gia đình; 01 kiến nghị về công tác thi hành án hình sự; 08 kiến nghị về công tác thi hành án dân sự). Tất cả các văn bản kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các cơ quan được kiến nghị chấp nhận thực hiện, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, những năm tiếp theo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn quyết tâm phấn đấu, bám sát chủ trương, đường lối của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động công tác kiểm sát mà Hướng dẫn 02/HD-VKSTC-VP ngày 09/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp đã đề ra./.

Hà Lập Phương – VKSND huyện Văn Chấn

 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái
Vụ án giết người xảy ra ngày 19/10/2015 tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái
Thanh tra nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Phối hợp tổ chức đêm “Vui hội trăng rằm” cho thiếu nhi Trường Mầm non Bản Lềnh, xã Sơn Thịnh, Văn Chấn
VKSND thành phố Yên Bái tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát năm 2015
Phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động án trọng điểm ở Trấn Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên với Lễ khai giảng tại xã Tân Phượng
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn – Thực hiện tốt chủ trương của cấp ủy địa phương trong việc nhận đỡ đầu học sinh bán trú tại xã Sùng Đô
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình phối hợp mở phiên tòa xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên- Kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự
Phối hợp tổ chức đêm “Vui hội trăng rằm” cho thiếu nhi Trường Mầm non Bản Lềnh, xã Sơn Thịnh, Văn Chấn
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn – Thực hiện tốt chủ trương của cấp ủy địa phương trong việc nhận đỡ đầu học sinh bán trú tại xã Sùng Đô
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn Kháng nghị về vi phạm trong công tác thi hành án hình sự
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn thực hiện tốt việc chung sức xây dựng nông thôn mới
Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện Văn Chấn
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện trong Tháng hành động phòng, chống ma túy
Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn phối hợp đưa xét xử 03 vụ án hình sự lưu động và rút kinh nghiệm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn tham gia họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 07 bị án
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn- Kiến nghị về vi phạm trong công tác thi hành án hình sự
Huyện Văn Chấn- Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động án ma túy