Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổng kết việc thực hiện Luật tố tụng hành chính

Ngay sau khi Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã triển khai tới toàn thể cán bộ, kiểm sát viên nghiên cứu thực hiện. Qua quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính trong thời gian qua đã xác định rõ những việc làm được, chưa làm được trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính của đơn vị. Từ đó có những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém. Vì vậy, chất lượng kiểm sát giải quyết vụ án hành chính được nâng lên, kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ được đề cao, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm sát giải quyết án hành chính. Đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên được bố trí phù hợp, nắm vững các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính. 

Trong quá trình thi hành Luật tố tụng hành chính, Viện kiểm sát 2 cấp đã kiểm sát thụ lý tổng số 10 vụ. Số đã giải quyết 10 vụ; trong đó: xét xử 4 vụ, đình chỉ 5 vụ  (lý do: người khởi kiện rút đơn khởi kiện), tạm đình chỉ: 1 vụ (lý do: người khởi kiện có đơn xin tạm đình chỉ).

Trong quá trình kiểm sát đã phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật tố tụng hành chính, cần thiết phải có hướng dẫn như: trình tự thủ tục đối thoại giữa các đương sự trong tố tụng hành chính; vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính; thời hạn cung cấp chứng cứ…Luật quy định tiếng nói và chữ viết dùng trong TTHC là tiếng Việt. Người tham gia TTHC có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình; trong trường hợp này phải có người phiên dịch. Tuy nhiên, Luật không quy định cụ thể về người phiên dịch như tiêu chuẩn, điều kiện; người phiên dịch do Tòa án hay người tham gia tố tụng lựa chọn, điều này gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, nhất là đối với vụ án mà cả người khởi kiện và người bị kiện đều cần dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình.Vì vậy nên quy định rõ người phiên dịch do Tòa án chỉ định.

Ngoài ra cũng cần có hướng dẫn thế nào là quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ cơ quan tổ chức…

Nhìn chung, từ khi có Luật TTHC, việc giải quyết các vụ án hành chính đã được thuận lợi, chất lượng giải quyết các vụ án được nâng lên, bảo đảm quyền lợi của các đương sự trong TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính ở địa phương, về cơ bản các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa cấp tỉnh, cấp huyện, giữa liên ngành Tòa án, VKS đã được thực hiện chặt chẽ, từng bước nâng cao chất lượng công tác giải quyết các vụ án hành chính, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị đối với khâu công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính; bố trí sắp xếp và ổn định cán bộ, kiểm sát viên của cả hai cấp đủ về số lượng, mang tính chuyên sâu; đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác; đề cao vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên trong công tác kiểm sát giải quyết án hành chính.Vì án hành chính là một trong những loại án khó, phức tạp, nhạy cảm.

Một số vướng mắc như đã nêu ở trên cần sửa đổi trong Luật TTHC và hướng dẫn thống nhất về việc áp dụng pháp luật của hai ngành Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đàm Thị Tuyết – VKSND tỉnh

Chi bộ Văn phòng tổng hợp và Thống kê tội phạm tổ chức Lế kết nạp đảng viên mới
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Công đoàn Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm 2014
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04 hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTT dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự
Xét giảm thời hạn án phạt tù cho 459 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Hồng Ca
Chi bộ Văn phòng tổng hợp – Thống kê tội phạm VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức
Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)
Hộp thư bạn đọc và cộng tác viên
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và Lễ ký kết Quy chế phối hợp (sửa đổi)