Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái

Thực hiện Quyết định số 1492-QĐ/TU ngày 19/5/2014 của Tỉnh ủy Yên Bái về kiểm tra chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái, ngày 13/6/2014, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Yên Bái, do đồng chí Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” tại Viện kiểm sát thành phố Yên Bái.

Đoàn kiểm tra của tỉnh ủy Yên Bái, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 48 tại

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái

Đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái trình bày báo cáo kết quả hơn 3 năm (từ năm 2011 đến tháng 5/2014) thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái.

Nội dung báo cáo đã tập trung 2 vấn đề chính:

Thứ nhất: là việc lãnh chỉ đạo của Ban chi ủy Chi bộ trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 48, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động  số 35, 35A ngày 15/4/2011 và tổ chức phổ biến toàn văn nội dung Chỉ thị 48 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Hàng quý, 6 tháng, 1 năm, Chi bộ đều có báo cáo việc thực hiện Chỉ thị  gắn với nội dung báo cáo của đơn vị.

Thứ hai: là kết quả công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị, với chức năng nhiệm vụ được giao, đơn vị đã kiểm sát chặt chẽ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tại địa phương. Kiểm sát chặt chẽ công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra cùng cấp, trong hơn 3 năm đã kiểm sát tổng số 501 tin báo tố giác về tội phạm, kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan điều tra 484 tin (đạt 97%); kiểm sát điều tra các vụ án hình sự do CQĐT khởi tố  475 vụ/ 820 bị can; Viện kiểm sát thụ lý 447 vụ/771, đã giải quyết 439 vụ/ 754 bị can đạt 98%; Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 426 vụ/714 bị cáo…, trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nhằm hạn chế việc bỏ lọt và không làm oan người vô tội; phối hợp chặt chẽ với với các ngành chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc xử lý các vụ án điểm, án xét xử lưu động; tích cực phát hiện các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm và ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra, có nhiều ý kiến góp ý. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí  Phạm Ngọc Thắng, Trưởng đoàn ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái trong việc thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là công tác phối hợp giữa VKS và Tòa án nhân nhân cùng cấp trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân qua các phiên tòa xét xử lưu động tại các điểm xã, phường nơi có tội phạm xảy ra, phục vụ tốt trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Đề ra nhiều giải pháp để “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tốt các vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thay mặt Đoàn, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên trong đơn vị tiếp tục thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại địa phương.

Nguyễn Bích Thủy- VKSND thành phố Yên Bái

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.
Công đoàn Viện kiểm sát huyện Trạm Tấu tham gia lao động tình nguyện tại thôn, bản góp phần xây dựng nông thôn mới
Mục nghiên cứu, trao đổi pháp luật – Bàn về vấn đề nên bỏ hay không bỏ hình phạt cảnh cáo trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kiểm sát trực tiếp thường kỳ quý II năm 2014 tại nhà tạm giữ Công an thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
Viện kiểm sát Văn Chấn kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn
Viện kiểm sát thành phố Yên Bái làm tốt công tác kiểm sát các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, kinh tế và lao động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chú trọng công tác tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia giảng dạy và tuyên truyền pháp luật cho học sinh trung học.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kiểm sát trực tiếp thường kỳ quý II năm 2014 tại nhà tạm giữ Công an thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát thành phố Yên Bái làm tốt công tác kiểm sát các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, kinh tế và lao động
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Tòa án xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia khóa II, nhiệm kỳ (2014-2019)
Tình hình vi phạm, tội phạm về án ma túy trên địa bàn thành phố Yên Bái trong những tháng đầu năm 2014
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kết luận kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an thành phố Yên Bái.