Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC-VP ngày 09/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp, ngay từ đầu các năm công tác, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn đã quan tâm chỉ đạo các Kiểm sát viên, cán bộ trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tăng cường phát hiện vi phạm ở tất cả các khâu công tác nhằm kịp thời yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa, khắc phục vi phạm pháp luật. 

Đơn vị đã lập 10 loại sổ theo dõi tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp và phân công kiểm sát viên, cán bộ cập nhật đầy đủ, báo cáo các dạng vi phạm của các cơ quan tư pháp để làm căn cứ kiến nghị theo luật định. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thực hiện việc kiểm sát chặt chẽ đối với 100% các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, yêu cầu các kiểm sát viên tăng cường nghiên cứu, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác kiểm sát, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra đối với các vụ án khi tiến hành kiểm sát điều tra nhằm chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung trong các giai đoạn tiến hành tố tụng…Chú trọng và từng bước nâng cao chất lượng các khâu công tác kiểm sát án dân sự; thi hành án dân sự…

Tăng cường thực hiện công tác kiểm sát ở tất cả các khâu công tác, trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn đã quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp, đơn vị đã phát hiện được nhiều vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hữu quan, qua đó ban hành nhiều văn bản kiến nghị khắc phục vi phạm, chấn chỉnh kịp thời việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp. Trong đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn đã ban hành 12 văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm (gồm 01 kiến nghị về công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 01 kiến nghị về việc điều tra các vụ án hình sự; 01 kiến nghị về công tác tạm giữ; 02 kiến nghị về công tác xét xử các vụ án hình sự; 04 kiến nghị về công tác giải quyết các vụ án dân sự và hôn nhân gia đình; 03 kiến nghị về công tác thi hành án dân sự). Tất cả các văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các cơ quan được kiến nghị chấp nhận thực hiện, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận nêu trên là do ngay sau khi có Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 09/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn đã kịp thời chỉ đạo, nghiên cứu và vận dụng đúng tinh thần hướng dẫn trên. Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng về hoạt động công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái; sự giúp đỡ, phối hợp trong công tác của chính quyền cũng như của các cấp, các ngành ở địa phương. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện, sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, kiểm sát viên thực hiện các hoạt động công tác kiểm sát trong ngành.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn quyết tâm phấn đấu, bám sát chủ trương, đường lối của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động công tác kiểm sát mà Hướng dẫn 02/HD-VKSTC-VP ngày 09/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp đã đề ra./.

Hà Lập Phương – VKSND huyện Văn Chấn

Công đoàn Viện kiểm sát huyện Trạm Tấu tham gia lao động tình nguyện tại thôn, bản góp phần xây dựng nông thôn mới
Mục nghiên cứu, trao đổi pháp luật – Bàn về vấn đề nên bỏ hay không bỏ hình phạt cảnh cáo trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kiểm sát trực tiếp thường kỳ quý II năm 2014 tại nhà tạm giữ Công an thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
Viện kiểm sát Văn Chấn kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn
Viện kiểm sát thành phố Yên Bái làm tốt công tác kiểm sát các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, kinh tế và lao động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chú trọng công tác tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia giảng dạy và tuyên truyền pháp luật cho học sinh trung học.
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Viện kiểm sát Văn Chấn kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn – Thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật cho nhân dân qua những phiên tòa xét xử lưu động
Các cơ quan tố tụng huyện Văn Chấn phối hợp giải quyết án trọng điểm