Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kiểm sát trực tiếp thường kỳ quý II năm 2014 tại nhà tạm giữ Công an thành phố Yên Bái

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Yên Bái, ngày 26/5/2014, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái đã tiến hành kiểm sát trực tiếp, toàn diện việc lập, lưu giữ, ghi chép hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Yên Bái trong quý II năm 2014

Đồng chí Lê Thu Hoài- Phó Viện trưởng  thông qua 

kế hoạch kiểm sát trực tiếp của VKS thành phố Yên Bái

Qua công tác kiểm sát cho thấy: Trong quý II năm 2014, nhà tạm giữ Công an thành phố Yên Bái đã cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam và có đầy đủ các lệnh hợp pháp theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các chế độ của người bị tạm giữ thực hiện đúng theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998; Nghị định số 98/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 được sửa đổi, bổ sung, chế độ ăn và khám chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam được quy định tại Điều 26 và Điều 28 Quy chế tạm giữ, tạm giam. Mở đầy đủ hệ thống các loại sổ sách và việc ghi chép theo dõi các cột mục, hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam được lập và lưu giữ đúng quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BCA ngày 03/01/2012 của Bộ Công an quy định về ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái cũng phát hiện công tác tạm giữ của Công an thành phố còn có những tồn tại cần phải khắc phục, đó là: trong 5 buồng tạm giữ đã kiểm sát, có 02 buồng đã bị hư hỏng, trần nhà bị rạn nứt và thấm dột không đảm bảo cho sức khỏe của người bị tạm giữ. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái đã ban hành kết luận yêu cầu Công an thành phố Yên Bái khắc phục tồn tại nêu trên. 

Đại diện Công an thành phố Yên Bái

phát biểu ý kiến về công tác tạm giữ, tạm giam

Nguyễn Bích Thủy- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
Viện kiểm sát Văn Chấn kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn
Viện kiểm sát thành phố Yên Bái làm tốt công tác kiểm sát các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, kinh tế và lao động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chú trọng công tác tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia giảng dạy và tuyên truyền pháp luật cho học sinh trung học.
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Đại hội Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình khóa I nhiệm kỳ 2014 – 2019
Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên kiểm sát trực tiếp về thi hành án hình sự tại UBND các xã
Viện kiểm sát thành phố Yên Bái làm tốt công tác kiểm sát các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, kinh tế và lao động
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Tòa án xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia khóa II, nhiệm kỳ (2014-2019)
Tình hình vi phạm, tội phạm về án ma túy trên địa bàn thành phố Yên Bái trong những tháng đầu năm 2014
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kết luận kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an thành phố Yên Bái.