Viện kiểm sát thành phố Yên Bái làm tốt công tác kiểm sát các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, kinh tế và lao động

Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, KDTM, hành chính, kinh tế và lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát, năm 2014 VKSND Thành phố Yên Bái đã tập trung xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát đúng với yêu cầu, chủ động vận dụng linh hoạt các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát bản án, quyết định của Toà án trong việc giải quyết các vụ việc dân sự… 

Trong hoạt động kiểm sát thực tiễn các vụ việc dân sự, HNGĐ, KDTM, hành chính, kinh tế và lao động cho thấy, hàng năm các vụ việc dân sự xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái rất nhiều và thường rất phức tạp. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo qui định của Bộ luật tố tụng dân sự có tác dụng bảo đảm cho việc giải quyết các vụ án, việc dân sự được đúng đắn, chỉ tuân theo pháp luật đòi hỏi Kiểm sát viên khi kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự phải có kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, nắm chắc căn cứ pháp lý cũng như những hiểu biết thực tế xã hội để đề xuất hướng giải quyết án chính xác, phù hợp với qui định của pháp luật…Để làm tốt công tác này, VKSND thành phố Yên Bái luôn chú trọng, quan tâm và phân công Kiểm sát viên có chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn nhằm kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại ngay từ khi nhận được Thông báo thụ lý vụ án đến khi giải quyết, đặc biệt chú trọng đến việc tham gia phiên tòa, phiên họp, kịp thời phát hiện các sai phạm để yêu cầu khắc phục. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử vụ án Kinh doanh thương mại

Từ mục tiêu đó, 05 tháng đầu năm 2014 (từ 01/12/2013 đến 30/4/2014), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái đã kiểm sát tổng số 138 thông báo thụ lý vụ việc dân sự, HNGĐ, KDTM, hành chính, kinh tế và lao động; 126 quyết định, bản án của Tòa án cùng cấp; tham gia 18 phiên tòa giải quyết các vụ án về Hôn nhân gia đình, tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại… Đáng lưu ý là vụ án kinh doanh thương mại (tranh chấp hợp đồng tín dụng) giữa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty cổ phần Hồng Quân xét xử vào ngày 26/4/2014 tại Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái. Đây là vụ án tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại (tín dụng) giữa các pháp nhân đều có đăng ký kinh doanh và đều có có mục đích lợi nhuận. Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam khởi kiện Công ty cổ phần Hồng Quân đã liên tục vi phạm nghĩa vụ trả nợ (tổng số nợ gốc và lãi Công ty cổ phần Hồng Quân phải trả cho Ngân hành NN&PTNT Việt Nam là 47.784.981.910đ). Căn cứ vào các Điều 29, 33, 35, 131 Bộ luật tố tụng dân sự; các điều 51, 54, 56 Luật các tổ chức tín dụng 1997; các điều 336, 338, 355, 715, 721 và khoản 2 điều 305 Bộ luật dân sự, Tòa án quyết định buộc Công ty cổ phần Hồng Quân trả nợ cho Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam số tiền 47.784.981.910đ theo các hợp đồng tín dụng mà hai bên đã ký kết; Ngân hành NN&PTNT Việt Nam có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mại tài sản bảo đảm sau để thu hồi nợ.

Quá trình thực hiện, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt hoạt động kiểm sát việc thụ lý vụ án, thu thập tài liệu chứng cứ và sự tuân thủ pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng của Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên đã phát hiện kịp thời những thiếu sót, vi phạm và đã có những yêu cầu trực tiếp với Thẩm phán người tiến hành tố tụng vụ án để khắc phục. Các hoạt động kiểm sát tại các phiên tòa, phiên họp, việc tham gia hỏi và phát biểu của Viện kiểm sát đã góp phần vào việc làm rõ các nội dung của vụ án, qua đó đảm bảo cho việc quyết định giải quyết vụ án được công bằng, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự được pháp luật bảo hộ, các quan hệ dân sự, HNGĐ, KDTM, LĐ…được điều chỉnh đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội./.

Nguyễn Bích Thủy- VKSND thành phố Yên Bái

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chú trọng công tác tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia giảng dạy và tuyên truyền pháp luật cho học sinh trung học.
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Đại hội Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình khóa I nhiệm kỳ 2014 – 2019
Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên kiểm sát trực tiếp về thi hành án hình sự tại UBND các xã
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Tòa án xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình tham gia xét xử án điểm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Tòa án xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia khóa II, nhiệm kỳ (2014-2019)
Tình hình vi phạm, tội phạm về án ma túy trên địa bàn thành phố Yên Bái trong những tháng đầu năm 2014
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kết luận kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an thành phố Yên Bái.