Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 05

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và văn bản số 297/VKS-VP ngày 14/4/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 21/4/2014, Phòng kiểm sát thi hành án dân sự Viện kiểm sát tỉnh đã tổ chức triển khai, học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 tới toàn thể công chức để nhận thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Phòng đã bổ sung nội dung thực hiện thực hiện Chỉ thị 05 vào Chương trình công tác, Chương trình đăng ký thi đua và đã thảo luận đề ra các biện pháp để thực hiện tốt các yêu cầu Chỉ thị đã đề ra.

Sau cuộc họp, 100% công chức của Phòng kiểm sát thi hành án dân sự đã ký giao ước cam kết thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát Yên Bái. 

Nguyễn Anh Thúy – P10 VKSND tỉnh

Tạp chí Kiểm sát và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2014
Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND tỉnh Yên Bái triển khai, ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSNDTC-TTr
Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2014
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp tại Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM SÁT QUÝ I NĂM 2014
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái hưởng ứng Ngày hội thanh niên Yên Bái năm 2014 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công tác tổ chức cán bộ