Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam tại cơ quan Công an cùng cấp

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 và Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 27/11/2014, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ tại Công an thị xã Nghĩa Lộ (thời điểm từ ngày 01/9/2014 đến ngày 26/11/2014).

Đoàn công tác VKSND thị xã Nghĩa Lộ tiến hành kiểm sát

trực tiếp nhà tạm giữ Công an thị xã Nghĩa Lộ

Qua công tác kiểm sát cho thấy, trong quý IV năm 2014, nhà tạm giữ Công an thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam; các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam đều có biên bản giao nhận khi ra khỏi nhà tạm gữ, tạm giam; có lệnh trích xuất và ký nhận đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các chế độ của người bị tạm giữ thực hiện đúng theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998; Nghị định số 98/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 được sửa đổi, bổ sung, chế độ ăn và khám chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam được quy định tại Điều 26 và Điều 28 Quy chế tạm giữ, tạm giam.

Công an thị xã Nghĩa Lộ đã mở đầy đủ hệ thống các loại sổ sách và việc ghi chép theo dõi các cột mục, hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam được lập và lưu giữ đúng quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BCA ngày 03/01/2012 của Bộ Công an quy định về ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam.

Bên cạnh đó cũng còn có những tồn tại như nhà tạm giữ, tạm giam đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Công an thị xã Nghĩa Lộ khắc phục tồn tại trên. 

Lưu Thượng Thống – VKSND Thị xã Nghĩa Lộ

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của thiếu nữ vùng cao để thực hiện hành vi mua bán người
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm về cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện
Chi đoàn thanh niên Tòa án- Kiểm sát- Kiểm lâm Lục Yên với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu với việc thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội
Ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) giữa Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức ngày Phụ nữ 20/10
Bắt khẩn cấp đối tượng “Chiếm đoạt trẻ em” trên địa bàn huyện Trạm Tấu
Tự hào về những năm tháng là cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu
Bắt nhanh hai đối tượng trộm cắp tài sản giữa ban ngày
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ