VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TX NGHĨA LỘ

1. Giới thiệu chung

Thị xã Nghĩa Lộ nằm ở phía Tây tỉnh Yên Bái, cách trung tâm tỉnh lỵ 84km theo quốc lộ 32. Phía Bắc, phía Đông, phía Nam giáp huyện Văn Chấn, phía tây giáp huyện Trạm Tấu. Diện tích tự nhiên khoảng  2.9996,6 ha, dân số 26.032 người, đơn vị hành chính gồm 4 phường và 3 xã.

VKSND TX Nghĩa Lộ là đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, VKSND tối cao, UBND thị xã, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân TX Nghĩa Lộ là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn TX Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái. Viện kiểm sát nhân dân thị xã có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân TX Nghĩa Lộ có … đồng chí (Kiểm sát viên sơ cấp: ….. đồng chí; Chuyên viên: …. đồng chí).

Viện trưởng: đồng chí Đỗ Thái Trung

Phó Viện trưởng: đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Trần Tuấn Anh

(Tổng lượt xem 10 , 1 lượt trong ngày)