VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU

1. Giới thiệu chung

Ngày 05/10/1964, huyện Trạm Tấu được thành lập, đây là một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái. Với vị trí địa lý: Phía đông – Đông bắc giáp với huyện Văn Chấn,  Phía Tây – Tây nam giáp với huyện Phù Yên tỉnh Sơn La, cách Trung tâm tỉnh lỵ 114 km. Diện tích tự nhiên là 74.618,53 ha, dân số có khoảng trên 26.462 ngàn người, đơn vị hành chính gồm 11 xã và 1 thi trấn.

VKSND huyện Trạm Tấu  là đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, VKSND tối cao, UBND huyện, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu  là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu  tỉnh Yên Bái. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu  có … đồng chí (Kiểm sát viên sơ cấp: … đồng chí; Chuyên viên: … đồng chí).

Viện trưởng: đ/c Hà Thị Xuân Mai

Phó Viện trưởng: đ/c Đỗ Thị Hòa

(Tổng lượt xem 15 , 1 lượt trong ngày)