PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXX ÁN AN NINH VÀ MA TÚY, KINH TẾ VÀ THAM NHŨNG (PHÒNG 1)

 

 

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về an ninh, các vụ án về ma túy và những vụ án của Bộ luật hình sự quy định do Lãnh đạo Viện giao.

Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các Viện kiểm sát nhân dân TP, huyện về nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc các tội phạm mà phòng được phân công làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm;

Phát hiện, tổng hợp các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, của cơ quan xét xử trong hoạt động xét xử và trong quản lý của cơ quan, tổ chức. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành các kiến nghị khắc phục và phòng ngừa các vi phạm pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái giao.

2. Thành tích nổi bật

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008.

– Cờ thi đua Ngành cho tập thể dẫn đầu phong tròa thi đua khối các năm 2002, 2006, 2008, 2009.

– Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao các năm 2002, 2003, 2006, 2007.

– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái các năm 2006, 2007, 2008.

– Giấy khen của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Yên Bái (Ban 138) về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy năm 2008.

– Đảng bộ khối dân chính Đảng tỉnh chọn Chi bộ phòng 2 điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 5/2009.

– Nhiều lượt cán nhân được Ngành, tỉnh khen thưởng danh hiệu CSTĐ, LĐTT, Lao động gỏi.

3. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế hiện có của phòng là …… đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: ….. đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: …. đồng chí; Chuyên viên: ….. đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Hà Đình Hiền – Trưởng phòng


 

(Tổng lượt xem 9 , 1 lượt trong ngày)