STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 tải xuống

Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

2 tải xuống

Luật thống kê 2015

3 tải xuống

Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái

4 tải xuống

Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người 4 tháng cuối năm 2016

5 tải xuống

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG CÔNG CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT YÊN BÁI NĂM 2016

6 tải xuống

Kế hoạch thực hiện phong trào công đoàn cơ sở “3 có, 3 không”

7 tải xuống

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

8 tải xuống

Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016

9 tải xuống

Luật phí, lệ phí 2015

10 tải xuống

Bộ luật dân sự 2015

11 tải xuống

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

12 tải xuống

Bộ Luật Hình sự năm 2015

13 tải xuống

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

14 tải xuống

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

15 tải xuống

Chỉ thị về việc triển khai thi hành 7 bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

16 tải xuống

Kế hoạch số 05/KH-VKSTC về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao

17 tải xuống

Quyết định về việc ban hành “Quy định quy mô, tiêu chuẩn trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp”

18 tải xuống

Điều lệ Hội thi thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới”

19 tải xuống

V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái

20 tải xuống

Công văn về việc ứng dụng truyền hình hội nghị vào triển khai nhiệm vụ công tác 2015