STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 667/QĐ-VKS-TTra-KTtải xuống

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

2 tải xuống

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

3 tải xuống

Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

4 tải xuống

Quyết định về ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản công

5 tải xuống

Công văn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND

6 tải xuống

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản là máy móc, thiết bị

7 tải xuống

Công văn v/v quản lý, kiểm tra, đánh giá việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can

8 tải xuống

Công văn theo dõi, quản lý, giải quyết hồ sơ vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

9 tải xuống

Công văn vè việc thực hiện Quy định quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án tạm đình chỉ

10 tải xuống

Công văn thực hiện nghiêm túc Quy định về trực ngoài giờ hành chính

11 tải xuống

Công văn triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu cơ bản theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC

12 tải xuống

Quyết định ban hành Nội quy trực nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

13 tải xuống

Công văn về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19

14 tải xuống

Công văn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15 của TTCP

15 tải xuống

Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

16 tải xuống

Công văn v/v tiếp tục thực hiện phòng, chống covid-19

17 tải xuống

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

18 tải xuống

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành

19 tải xuống

Công văn phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đợt III năm 2020

20 tải xuống

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Pages:12345678