Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

Liên kết website

Kế hoạch triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-2019 ngành Kiểm sát Yên Bái

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-VKSTC ngày 03/4/2019 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao về triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-2019. Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: ... Chi tiết

Công văn về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Công văn số 500/VKS về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ngày 13/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ... Chi tiết

Công văn về việc tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng)

Công văn số 3299/VKSTC-T4 về việc tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng) ngày 09/8/2018 của Ban chỉ đạo Công tác tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tối cao ... Chi tiết

Kế hoạch hưởng ứng giải báo chỉ toàn quốc về xấy dựng đảng (Gải búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018

Kế hoạch số 73-KH/ĐUK về hưởng ứng giải báo chỉ toàn quốc về xấy dựng đảng (Gải búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018 ngày 13/6/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ... Chi tiết

Thông báo về tham gia Giải Búa liềm vàng trong ngành KSND

Để việc tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 có chất lượng, đạt hiệu quả, thiết thực góp phần thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 09/8/2018, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền đã có công văn số 3299/VKSNDTC-T4 gửi đến các đơn vị trong toàn ngành. ... Chi tiết

Những Kiểm sát viên trở về từ “tuyến lửa”

Với 250km đường biên giới, địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, dân trí thấp, lại rất gần Tam Giác Vàng - nên từ lâu, Sơn La đã trở thành địa bàn “lý tưởng” để các đối tượng buôn bán “cái chết trắng” chọn làm “căn cứ địa”. Nơi này trở thành “thánh địa” ma túy đầy lợi hại với những địa danh khét tiếng như: Lóng Luông, Lóng Sập... ... Chi tiết

Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình

Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. ... Chi tiết
12>
Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái