Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

Tài liệu tập huấn về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái gửi các đồng chí Tài liệu tập huấn về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016 ... Chi tiết

Công văn yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung TTLT 01/2005

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-VKSTC-C2 của Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”, công văn số 1614/VKSTC-C2 ngày 6/5/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (cơ ... Chi tiết

Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND

Thực hiện Công văn 902/VKSTC-C2 ngày 17/3/2016 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị nghiên cứu và xây dựng báo cáo đóng góp ý kiến tập trung vào những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo. ... Chi tiết

Công văn v/v góp ý kiến sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KSND

Ngày 09/02/2015 Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Công văn số 452/VKSTC-TKTP Về việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KSND ... Chi tiết

Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào "chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-VKSTC về việc bổ sung biểu mẫu thống kê vào \"chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp ... Chi tiết

Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại tạm giam

Ngày 13 tháng 5 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 1406/VKSTC-TKTP về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại tạm giam ... Chi tiết

Công văn v/v hướng dẫn thực hiện các loại thống kê có thời gian lấy số liệu từ 01/01 đến 30/6/2014

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 1897/VKSTC-TKTP về việc hướng dẫn thực hiện các loại thống kê có thời gian lấy số liệu từ 01/01 đến 30/6/2014 ... Chi tiết
Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái