Tích cực hướng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website

Công văn số 836-CV/ĐUK ngày14/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Công văn số 836-CV/ĐUK ngày14/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung Ương ... Chi tiết

Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung Nghị quyết 81 thi hành Luật Tổ chức Tòa án

Nghị quyết 75/2019/QH14 của Quốc hội về việc bổ sung một điều vào Nghị quyết 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ... Chi tiết

Nghị quyết 76/2019/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

Nghị quyết 76/2019/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 ... Chi tiết
Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái