Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

Liên kết website

Công văn về việc phổ biến chuyên đề tranh tụng trên Website

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành văn bản số 4708/VKSTC-VPT1 về việc phổ biến chuyên đề tranh tụng trên website ... Chi tiết

Công văn về việc triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành KSND

Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 3356/VKSTC-BVPL về việc triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành KSND ... Chi tiết

Thông báo - Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày giải phòng Thủ đô

Ngày 3-10-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã gửi công văn Số 38- CVTG về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2014). Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung tài liệu quan trọng này. (tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành). Kính mời quý vị độc giả đón đọc! (Trích nguồn: Tuyengiao.vn) ... Chi tiết

Thông báo - Tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đăng tải một số văn bản tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển đảo (trích nguồn tại Google Driver) ... Chi tiết

Nghị định quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2013

Ngày 01 tháng 7 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2013 (Trích nguồn: Chinhphu.vn) ... Chi tiết

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 141/2011/TT-BTC

Ngày 6 tháng 5 năm 2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghị phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Trích nguồn: baodientu.chinhphu.vn) ... Chi tiết

Dự thảo luật tổ chức Tòa án nhân dân

Dự thảo luật tổ chức Tòa án nhân dân (Trích nguồn: http://duthaoonline.quochoi.vn) ... Chi tiết

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 28 tháng 8 năm 2013 BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông (Trích nguồn: website Đại học Kiểm sát)   ... Chi tiết
Video
VKSNDTC tổ chức hội nghị về công tác tương trợ tư pháp hình sự khu vực phía Nam
Album ảnh


Yên Bái