Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 gồm 8 phần, 37 chương, 510 điều. Đáng chú ý, Bộ luật Tố tụng hình sự vừa được thông qua đã dành riêng một chương (Chương XVI) để quy định áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt tạo điều kiện cho cơ quan điều tra chủ động thu thập chứng cứ, đấu tranh hiệu quả với các tội phạm có tổ chức, phức tạp về ma túy, rửa ... Chi tiết

Bộ Luật Hình sự năm 2015

Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gồm 3 phần, 26 chương và 426 điều, trong đó có nhiều điểm mới như bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh, thêm quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về kinh tế và môi trường của pháp ... Chi tiết

Điều lệ Hội thi thể thao "Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới"

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016) và đón Xuân Bính Thân 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban  hành Điều lệ Hội thi thể thao \"Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới\" tỉnh Yên Bái năm 2016 ... Chi tiết

Quyết định về việc ban hành "Quy định quy mô, tiêu chuẩn trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp"

Quyết định số 23/QD-VKSTC-C3 ngày 15/01/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao về việc ban hành \"Quy định quy mô, tiêu chuẩn trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp\" ... Chi tiết

Kế hoạch số 05/KH-VKSTC về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân. ... Chi tiết

Chỉ thị về việc triển khai thi hành 7 bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua 7 bộ luật, luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về những quy tắc mới, tiến bộ của tố tụng tư pháp, có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 12/01/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban ... Chi tiết

V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Ngày 10 tháng 6 năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Yên Bái đã ban hành Công văn số 465-CV/TG về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái ... Chi tiết

Công văn về việc ứng dụng truyền hình hội nghị vào triển khai nhiệm vụ công tác 2015

Ngày 19/01/2015, Cục thống kê tội phạm và CNTT Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 205/VKSTC-TKTP về việc ứng dụng truyền hình hội nghị vào triển khai nhiệm vụ công tác 2015 ... Chi tiết
Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái