Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

Liên kết website

Công văn v/v triển khai đợt tuyên truyền Festival Huế năm 2014

Ngày 14 tháng 3 năm 2014, Ban tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 30-CV/TG về việc triển khai đợt tuyên truyền Festival Huế năm 2014  ... Chi tiết

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Ban tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã ban hành Hướng dẫn số 63-HD/TG việc học tập chuyên đề năm 2014 \"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm\" ... Chi tiết

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm  hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình  ... Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện kỳ thống kê 12 tháng năm 2013

Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã có hướng dẫn số 1180/HD-VKS-TKTP thực hiện thống kê 12 tháng năm 2013 ... Chi tiết

Công văn v/v hướng dẫn xấy dựng báo cáo tổng kết công tác thống kê, CNTT năm 2013

Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 4115/VKSTC-TKTP về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo  tổng kết công tác thống kê, công nghệ thông tin năm 2013 ... Chi tiết

Công văn hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2012

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành công văn số 21/HD-VKSTC ngày 08/11/2102 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2012.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đăng tải Công văn 21/HD-VKSTC để các đơn vị trực thuộc biết. ... Chi tiết

Thông tư liên tịch số 09/2012

Ngày 16/8/2012, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012 ... Chi tiết

Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012

Ngày 06/9/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định 66/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong sử dụng, quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước hoặc các dự án sử dụng vốn Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2012.  ... Chi tiết
Video
Phiên tòa xét xử kẻ giết người khoác áo cử nhân Luật
Album ảnh


Yên Bái