Tích cực hướng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14 ... Chi tiết

Luật Thi hành án hình sự 2019

Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 41/2019/QH14 ... Chi tiết

Luật Đầu tư công 2019

Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 39/2019/QH14 ... Chi tiết

Luật Đầu tư công 2019

Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 39/2019/QH14 ... Chi tiết

Luật Quản lý thuế 2019

Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 38/2019/QH14 ... Chi tiết

Luật Kiến trúc 2019

Luật Kiến trúc của Quốc hội, số 40/2019/QH14 ... Chi tiết

Luật Giáo dục 2019

Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14 ... Chi tiết

Gợi ý trả lời Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Gợi ý trả lời Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái của Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” ... Chi tiết
Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái