Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

Liên kết website

Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2014

Ngày đăng: 22/03/2014 | Lượt xem: 1096

(BVPL) - Ngày 17/3 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan VKSNDTC năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng  VKSNDTC dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Võ Xuân Hoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huyền, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn viên chức Việt Nam cùng 213 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan VKSNDTC.
 

1

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,

Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã trình bày dự thảo Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC năm 2013. Bên cạnh chỉ rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC năm 2013 trên các mặt như công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác xây dựng Ngành; công tác đảm bảo điều kiện làm việc, đời sống cán bộ, công chức; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị, dự thảo Báo cáo cũng nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng văn minh, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; chăm lo đời sống cán bộ công chức, viên chức...

Trong phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan VKSNDTC năm 2013, Báo cáo tổng kết cho thấy, Ban Chấp hành Công đoàn VKSNDTC vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành tốt chức năng của Ngành. Kết quả phong trào thi đua thể hiện, năm 2013, hầu hết các Công đoàn bộ phận đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.        

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC trong năm 2013, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2014, toàn ngành Kiểm sát tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 37 và Nghị quyết số 63 của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; thực hiện Nghị quyết số 64 ngày 28/11/2013 của Quốc hội về triển khai Hiến pháp sửa đổi năm 2013, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngành; hoàn thành các dự án luật được Quốc hội giao chủ trì soạn thảo; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC cho rằng, tập thể lãnh đạo VKSNDTC, Thường vụ Đảng uỷ, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, không ngừng nâng cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng là cơ quan đầu não, đầu tầu gương mẫu của Ngành, giúp cho ngành Kiểm sát ngày càng khẳng định vững chắc vị thế của mình trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đoàn kết và xây dựng, năm 2014, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Báo bảo vệ pháp luật

Tin tương tự

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái