Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

VKSND huyện Lục Yên Họp liên ngành thống nhất thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Ngày đăng: 04/04/2014 | Lượt xem: 650

Ngày 24/3/2014 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chủ trì tổ chức họp liên ngành Công an- Viện kiểm sát- Kiểm lâm để thống nhất việc thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Tham dự cuộc họp có đ/c Hà Quốc Đoàn- Viện trưởng VKSND huyện; đ/c Nguyễn Văn Hùng- Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện; đ/c Hà Tiến Công- Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện cùng các Kiểm sát viên, Điều tra viên, cán bộ ba đơn vị.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, đ/c Hà Quốc Đoàn đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 06 (từ ngày 16/9/2013 đến 25/02/2014), báo cáo đã nêu rõ từ khi có thông tư đến nay  hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng như hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cơ bản đã đi vào nề nếp, tuy nhiên vẫn còn có việc chưa được thực hiện đồng bộ, chưa có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động như: Công tác tiếp nhận, phân loại tin chưa được thống nhất, theo đúng quy trình; một số tin không thụ lý trong sổ của Cơ quan điều tra nhưng có hồ sơ giải quyết theo trình tự giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; một số tin gửi quyết định phân công điều tra viên cho VKS còn chậm, hầu hết các tin báo đều đã có kết quả giải quyết theo trình tự nhưng chưa có thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản cho VKS và cá nhân, tổ chức cung cấp tin, cơ quan kiến nghị khởi tố theo quy định tại Thông tư; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo còn chưa nghiêm túc, chưa đúng thời gian Thông tư quy định, số liệu cũng chưa thống nhất. Những tồn tại, bất cập nêu trên ảnh hưởng không nhỏ tới công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Đ/c Hà Quốc Đoàn- Viện trưởng VKSND huyện Lục Yên phát biểu

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tiến hành thảo luận các vấn đề chưa rõ trong Thông tư; về báo cáo kết quả thực hiện Thông tư do VKS tổng hợp. Trên cơ sở nhìn nhận kết quả thực tiễn và đánh giá những mặt còn tồn tại, chưa thống nhất trong việc thực hiện Thông tư 06, liên ngành Công an- Viện kiểm sát- Kiểm lâm huyện thống nhất đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới. Mỗi cơ quan trong phạm vi, trách nhiệm của mình đều phải thực hiện đúng, đầy đủ và có hiệu quả Thông tư 06 trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thực hiện tốt việc phân loại tin để hạn chế những tin thụ lý mà kết quả giải quyết không hiệu quả. Thống nhất tại Cơ quan CSĐT đầu mối tiếp nhận tin báo là Đội CSĐT hình sự, tại VKS đầu mối tiếp nhận tin báo và hồ sơ thụ lý, giải quyết tin là bộ phận kiểm sát giải quyết án hình sự. Các cơ quan cần chủ động thực hiện việc trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cũng như giải quyết các vụ án hình sự. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo đúng quy định. Thống nhất thực hiện giao ban liên ngành ấn định từ 20 đến 25 của tháng cuối quý. Các ngành gửi báo cáo bằng văn bản trước để VKS có trách nhiệm tổng hợp.

Với tinh thần thống nhất cao thực hiện các nội dung Thông tư số 06, chắc chắn công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ ngày càng đạt được chất lượng, hiệu quả tốt hơn nữa.

 Lý Văn Tầm- VKSND huyện Lục Yên, Yên BáiVideo
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái