Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày đăng: 04/01/2014 | Lượt xem: 727

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.

Qua kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái thấy công tác thi hành án dân sự của Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái năm 2013 có nhiều đổi mới, chất lượng giải quyết các vụ, việc được nâng cao như: Tỷ lệ giải quyết về việc đạt 97%; tỷ lệ giả quyết về tiền đạt 99% tính trên tổng số có điều kiện thi hành án, kết quả trên cho thấy hoạt động của Cục Thi hành án dân sự không chỉ vượt chỉ tiêu 10% về việc, 22% về tiền theo kế hoạch được Tổng Cục thi hành án dân sự giao mà còn đảm bảo thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật, trong đó: Hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán được ghi chép đầy đủ, kịp thời; việc quản lý thu chi tiền thi hành án không có biểu hiện tiêu cực, xâm tiêu; việc xuất nhập kho các tài sản, tang vật được quản lý chặt chẽ ...Bên cạnh những ưu điểm vẫn còn một số tồn tại như: Chưa tích cực chủ động trong việc xác minh điều kiện thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án còn chậm, có những  trường hợp chưa thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án.

Kết thúc việc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kết luận trong đó có kiến nghị yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái khắc phục đối với những thiếu sót, vi phạm. Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã được Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái có văn bản phúc đáp trong đó báo cáo rõ kết quả khắc phục vi phạm theo kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. Với kết quả đã đạt được trong năm 2013, với ý thức cầu thị, nhận biết rõ những tồn tại của đơn vị, thực hhiện tốt công tác phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan, có cơ sở để tin rằng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái sẽ đạt nhiều thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Anh Thúy -  P10 VKSND tỉnh

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái