Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

VKSNDTC: Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị trong ngành KSND

Ngày đăng: 17/12/2013 | Lượt xem: 656

(Kiểm sát) – Ngày 12/11/2013, tại VKSNDTC đã diễn ra Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị trong ngành KSND. Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo ngành KSND về các chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC; các thành viên Ban chỉ đạo ngành KSND về các chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đại diện Lãnh đạo VKSND các tỉnh Hà Nội, Hải phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam...

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng VKSNDTC Nguyễn Việt Hùng trình bày báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Theo đó, sau khi Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” được ban hành, Ban cán sự Đảng VKSNDTC đã xây dựng kế hoạch để quán triệt và tổ chứ thực hiện trong toàn Ngành, chỉ đạo Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm hàng năm, theo đó lồng ghép các nhiệm vụ trọng tâm của chỉ thị vào hoạt động chuyên môn của địa phương, đơn vị.

Qua 03 năm thực hiện, Ban chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của VKS các cấp đã phối hợp tốt với các cấp ủy Đảng, các ngành đặc biệt là các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác như: VKS các cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát 200.839 vụ/361.391 bị can, tăng 12,4 % về số vụ và 18,4 % về số bị can so với 3 năm trước; phối hợp với Toà án các cấp tổ chức 23.168 phiên toà xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm cho nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng VKSNDTC trình bày báo cáo

Hàng năm, VKSNDTC đã chú trọng chỉ đạo toàn Ngành tập trung đấu tranh xử lý tội phạm theo chuyên đề, đẩy mạnh giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; VKSNDTC đã đổi mới, tăng cường tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra của VKSNDTC.

Bên cạnh đó, công tác thống kê tội phạm và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật; công tác hợp tác quốc tế đã được VKSNDTC tổ chức thực hiện nghiêm túc đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự Hội nghị

Báo cáo còn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những khó khăn vướng mắc, đồng thời nêu lên những nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Báo cáo, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp nói chung và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói riêng; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, xây dựng pháp luật, pháp lệnh theo sự phân công của Quốc hội; tiếp tục kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đồng chí Bùi Đăng Dung, Phó Viện trưởng VKSND TP. Hải Phòng phát biểu tham luận

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị, ngành kiểm sát nhân dân kiến nghị, đề xuất Quốc hội và Chính phủ đẩy mạnh tiến độ xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức điều tra hình sự và các dự án luật tổ chức của các cơ quan tư pháp nhằm hoàn thiện các cơ sở pháp lý đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm; chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề ra chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát từng bước nâng cao đời sống của nhân dân hạn chế làm phát sinh gia tăng tội phạm; tăng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, đổi mới chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm khuyến khích sự tận tâm cho công việc góp phần ngăn ngừa tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

 

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ 2 phát biểu tham luận

Tiếp đó, đại biểu dự Hội nghị đã nghe các đơn vị nghiệp vụ VKSNDTC và VKS các địa phương phát biểu tham luậnchia sẻ một số kinh nghiệm hay nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW như: Thường xuyên quán triệt nghiên túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng quy chế, tăng cường quan hệ phối hợp tốt giữa các cơ quan Công an – VKS – Toà án; sự phối hợp tham gia của Cấp uỷ, Lãnh đạo Viện, chính quyền trong các vụ án phức tạp; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, dư luận… Các tham luận cũng đã phân tích những khó khăn, tồn tại đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo ngành KSND về phòng chống tội phạm hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo ngành KSND về các chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đều thống nhất cao với Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh, qua 03 năm thực hiện, Ban chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của toàn Ngành đã phối hợp tốt với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác.

Hiện nay tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp nên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm gặp nhiều khó khăn, do đó toàn Ngành cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đảm bảo làm tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

 

Đồng chí Triệu Quang Định, Phó Vụ trưởng Vụ 4 phát biểu tham luận 

Quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị được cấp ủy Đảng các VKS địa phương nhận thức đầy đủ vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác như: Giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; kiểm sát hoạt động tư pháp; phòng ngừa vi phạm, bảo vệ nội bộ; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật qua những phiên tòa xét xử lưu động…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai yêu cầu, toàn Ngành cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong tâm của Chỉ thị 48-CT/TW đã đề ra.

Nguồn: Tạp chí kiểm sát

 

 

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái