Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày thành lập Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)

Liên kết website

Hệ thống biểu mẫu thống kê tháng mới, triển khai từ năm 2014

Ngày đăng: 16/12/2013 | Lượt xem: 1090

Ngày 16/8/2013 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành các uyết định số 374/QĐ-VKSTC kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và Quyết định số 375/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013 kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (Quyết định 375) và Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 kèm theo Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp thực hiện thống nhất về các biểu mẫu và phụ lục thống kê mới thực hiện từ năm công tác 2014 trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái