Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

Liên kết website

Họp Ủy ban Kiểm sát và Hội đồng khoa học cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)

Ngày đăng: 25/11/2013 | Lượt xem: 1018

(BVPL) - Vừa qua, VKSNDTC đã tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm sát (UBKS) và Hội đồng khoa học ngành KSND để thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức VKSND (sửa đổi). Tham dự cuộc họp UBKS có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Lê Hữu Thể, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường; cùng tham dự các cuộc họp còn có các đồng chí Ủy viên UBKS và các thành viên Hội đồng khoa học ngành KSND.

 TS Lê Hữu Thể , Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại cuộc họp Ủy ban kiểm sát.
TS Lê Hữu Thể , Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại cuộc họp Ủy ban kiểm sát.

Tại các cuộc họp, Viện Khoa học kiểm sát đã đọc Tờ trình về Dự án Luật tổ chức VKSND (sửa đổi). Tờ trình khẳng định, việc sửa đổi Luật tổ chức VKSND năm 2002 là cần thiết. Theo đó, Dự án Luật tổ chức VKSND (sửa đổi, bao gồm cả vấn đề VKS quân sự, Kiểm sát viên) đã được Quốc hội khóa XII đưa vào Chương trình chuẩn bị trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 -  2011) và trở thành chương trình chính thức trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII. Việc sửa đổi Luật tổ chức VKSND năm 2002 cần thể chế hóa được đầy đủ các yêu cầu cải cách tư pháp; cụ thể hóa chế định VKSND đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013); kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong Luật tổ chức VKSND và các Pháp lệnh hiện hành, thể hiện đúng vị trí, vai trò của VKSND trong việc thực hiện quyền lực nhà nước và trách nhiệm đối với xã hội, công dân.

Về mục tiêu xây dựng Luật tổ chức VKSND (sửa đổi), Tờ trình nêu rõ, việc xây dựng Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa các quy định về VKSND trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013); tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của VKSND theo yêu cầu cải cách tư pháp; bảo đảm thiết chế VKSND có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Tờ trình cũng nêu lên các quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật tổ chức VKSND (sửa đổi), đồng thời đề cập đến quá trình xây dựng Dự án Luật; đến các vấn đề sửa đổi… Mặt khác, để thực hiện mục tiêu, quán triệt các quan điểm chỉ đạo, phạm vi sửa đổi Luật tổ chức VKSND lần này được xác định là sửa đổi căn bản, toàn diện trên cơ sở pháp điển hóa Luật tổ chức VKSND năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND năm 2011. Về nội dung sửa đổi được thể hiện tại các chương gồm: Chương I (Những quy định chung); Chương II (Tổ chức của VKSND); Chương III (Công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND); Chương IV (Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của VKSND); Chương V (Viện kiểm sát quân sự); Chương VI (Bảo đảm hoạt động của VKSND); Chương VII (Điều khoản thi hành).

Tại các cuộc họp UBKS và Hội đồng khoa học, các đồng chí Lãnh đạo VKSNDTC, các đồng chí Ủy viên UBKS và các  thành viên Hội đồng khoa học của Ngành đã tập trung thảo luận, cho ý kiến liên quan đến nhiều nội dung trong dự thảo Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) và một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau như: về vai trò của UBKS; về việc tổ chức UBKS ở các cấp Viện kiểm sát; về cơ chế tuyển chọn Kiểm sát viên; về ngạch Kiểm sát viên; về nhiệm kỳ của Kiểm sát viên; về thẩm quyền quyết định biên chế, số lượng, cơ cấu Kiểm sát viên, Điều tra viên của VKSND…

Theo kế hoạch, khoảng tháng 2/2014, VKSNDTC sẽ trình hồ sơ dự án Luật đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để thẩm tra và sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về hồ sơ dự án Luật này.

Nguồn: Báo bảo vệ pháp luật

Tin tương tự

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái