Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

Liên kết website

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2012

Ngày đăng: 04/09/2012 | Lượt xem: 1739

 

Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởngViện KSND tối cao phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong hai ngày 30, 31/8/2012, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị “Tập huấn công tác Văn phòng ngành Kiểm sát nhân dân”. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Trần Phước Tới, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng, cán bộ làm công tác tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp thứ hai tham dự Hội nghị.

 

 Đ/c Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trựcViện KSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu khai mạc hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, văn phòng là một trong những khâu công tác quan trọng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp. Những năm qua, công tác Văn phòng của Viện kiểm sát các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và có sự đổi mới tích cực cả về phương pháp và nội dung hoạt động. Tham mưu giúp lãnh đạo Viện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị theo Chỉ thị về công tác kiểm sát hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương. Đồng chí Viện trưởng chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, một số lĩnh vực công tác văn phòng những năm qua còn bộc lộ những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục, tháo gỡ. Do vậy, việc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn phòng của ngành Kiểm sát nhân dân có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác văn phòng, tạo điều kiện thuận lợi để Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt hơn chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, phục vụ tích cực quá trình xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân. Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đề nghị đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm bắt những vấn đề cơ bản của các chuyên đề; phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện tại cơ sở; đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát nói chung, công tác văn phòng nói riêng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới. 

 Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởngViện KSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị

 Theo "Báo cáo Tổng kết 05 năm công tác Văn phòng ngành Kiểm sát nhân dân” do đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại Hội nghị, những năm qua, Văn phòng Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tích cực nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức theo dõi việc nắm và quản lý thông tin về chấp hành pháp luật, tình hình vi phạm và tội phạm, kết quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành để tham mưu cho Lãnh đạo Viện xử lý thông tin kịp thời, chính xác phục vụ tích cực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện xây dựng các chỉ thị, chương trình kế hoạch công tác, các loại báo cáo, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy chế, quy định về quản lý, chỉ đạo, điều hành trong Ngành; xây dựng hệ thống các chỉ tiêu về nghiệp vụ, các chỉ tiêu thi đua cụ thể ở các mặt công tác. Thực hiện quản lý hành chính nhà nước, hành chính tư pháp, hậu cần phục vụ các hoạt động đảm bảo hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; tổ chức, phục vụ chu đáo các cuộc họp giao ban và hội nghị của Ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khuyết điểm, hạn chế như: Công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hậu cần vẫn còn thiếu tính chủ động, giải quyết chưa kịp thời, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc tham mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân chưa đầy đủ, kịp thời. 

Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòngViện KSND tối cao trình bày báo cáo tại Hội nghị

 Hội nghị nghe đại diện Lãnh đạo Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày “Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (ban hành kèm theo Quy chế về thông tin báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân)"; “Quy chế số 379 về thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân (sửa đổi, bổ sung)”; “Hướng dẫn thực hiện Quy chế thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân (sửa đổi, bổ sung)”; “Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”; “Hướng dẫn thực hiệc các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; “Hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”; “Phương pháp tham mưu, tổng hợp và xây dựng báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân”; "Hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân"; "Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân".

 

Đ/c Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòngViện KSND tối cao trình bày chuyên đề về công tác văn thư, lưu trữ tại Hội nghị  

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ: Xuất phát từ vị trí quan trọng của công tác Văn phòng trong hệ thống tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát các cấp cần đặc biệt quan tâm phát huy trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức văn phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Xây dựng nhiều phong trào thi đua, điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn Ngành. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, toàn Ngành phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần của cơ quan, đơn vị, phục vụ tốt cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác văn phòng những tháng cuối năm 2012, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực nhấn mạnh: Viện kiểm sát các cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là trong giai đoạn toàn Ngành đang tích cực thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Tiếp tục quan tâm, tham gia quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2002; tham gia đóng góp xây dựng pháp luật trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, thẩm quyền Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân. Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát "Giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh và kỷ cương, công tâm và trách nhiệm"; tổ chức các cuộc thi "Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu"; thực hiện việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực thông tin nhanh về việc triển khai các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân như: Việc tăng số lượng thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao; điều chỉnh tên gọi một số đơn vị trực thuộc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tăng biên chế, các chức danh tư pháp của Viện kiểm sát các cấp… 

Đ/c Trần Thị Loan, Trưởng phòng Thi đua, Văn phòng Viện KSND tối caotrình bày chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, có 09 tham luận của các đại biểu về thực trạng hoạt động công tác văn phòng về các lĩnh vực: Tham mưu, tổng hợp, thi đua - khen thưởng, hành chính, lưu trữ, cơ yếu, hậu cần và các công tác liên quan đến hoạt động văn phòng. Các ý kiến tham luận tập trung phân tích sâu về những hạn chế, khó khăn vướng mắc, đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng Viện kiểm sát các cấp trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Minh Quang, Phó Chánh Văn phòng Viện KSND tối cao trình bày chuyên đề về công tác tham mưu, tổng hợp tại Hội nghị

 

 

                                                                                 Đại biểu dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn biểu dương tinh thần trách nhiệm và chất lượng tham luận của đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí Phó Viện trưởng nêu bật ưu điểm những năm qua công tác văn phòng đạt được, có nhiều đổi mới về nội dung, tham mưu thiết thực hơn, sâu sát hơn cho lãnh đạo Viện các cấp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn về những mặt hạn chế mà Báo cáo Tổng kết 05 năm công tác Văn phòng ngành Kiểm sát nhân dân đã đề cập đến. Về yêu cầu, nhiệm vụ của Văn phòng Viện kiểm sát các cấp trong thời gian tới, Phó Viện trưởng Trần Công Phàn nhấn mạnh, Văn phòng là đơn vị tham mưu, phục vụ, đề xuất nên phải luôn chủ động đổi mới về phương thức, nội dung; trước hết cần nắm bắt thông tin một cách đầy đủ, toàn diện để tham mưu kịp thời, chính xác cho Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát địa phương để thực hiện tốt nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác chuyên môn gắn với kiểm tra thực hiện Chỉ thị công tác kiểm sát hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát địa phương. Thời gian tới, Văn phòng cần nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xây dựng hệ thống sổ sách, biểu mẫu thống kê báo cáo bảo đảm thống nhất, khoa học. Công tác thi đua, khen thưởng cần có sự đổi mới mạnh mẽ, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sâu rộng trong toàn Ngành. Đồng chí Phó Viện trưởng lưu ý, công tác văn phòng ở Viện kiểm sát địa phương còn kiêm cả công tác đối ngoại nên Lãnh đạo đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo, có sự phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Ngành và ở địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trích nguồn Website: VKSND tối cao

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái