Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

CHI HỘI LUẬT GIA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Ngày đăng: 08/05/2012 | Lượt xem: 1283


1. Chức năng

Chi hội luật gia là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, trực thuộc Hội luật gia tỉnh Yên Bái, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. Chi hội luật gia Viện kiểm sát tỉnh được thành lập với mục đích đoàn kết, tập hợp các luật gia đã và đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tự nguyện hoạt động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quyền tự do dân chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nền khoa học pháp lý, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Nhiệm vụ

Tập hợp những hội viên là những người làm công tác pháp luật đã và đang là cán bộ công chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, giám sát việc thực hiện pháp luật; kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật;

Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tích cực phối hợp hoạt động và làm tròn nghĩa vụ thành viên Hội luật gia tỉnh Yên Bái;

Phản ánh tâm tư nguyện vọng của các hội viên, bồi dưỡng, nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; bảo vệ quyền và lợi ích của Chi hội và hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Chi hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

3. Cơ cấu tổ chức

Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái gồm có ….  hội viên được sinh hoạt tại ….. tổ.

 Ban chấp hành Chi hội gồm có …… đồng chí. Chi hội trưởng: đồng chí …………, Chi hội phó: đồng chí …………….

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái