Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ- CHỨC VỤ, TRẬT TỰ XÃ HỘI (PHÒNG 1)

Ngày đăng: 08/05/2012 | Lượt xem: 1378

1.Những nét sơ lược về đơn vị:

Từ ngày thành lập đến nay, một trong những chức năng xuyên suốt và có bề dày lịch sử nhất của Ngành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết án hình sự và đặc trưng là Quyền công tố Nhà nước, đây là phương tiện hữu hiệu đẻ thực hiện quyền lực Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. Chức năng đặc thù của Ngành kiểm sát như đồng chí Trường Chinh đã nói “không có cơ quan nào có thể thay thế cơ quan Viện kiểm sát nhân dân sử dụng quyền công tố”. Trong suốt hơn 50 năm qua, tổ chức bộ máy hoạt động THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự đã trải qua nhiều thay đổi, từ các bộ phận, các tổ hình sự đến thành lập các phòng riêng theo từng loại tội phạm rồi sáp nhập, chia tách, thực hiện chuyên khâu, thông khâu cũng như thay đổi tên gọi, Lãnh đạo Phòng.

1.1 Giai đoạn tỉnh Hoàng Liên Sơn:

-Từ tháng 5/1976 – 3/1977: Bộ phận KSĐT, KSXX Án trị an và An ninh do đ/c Nguyễn Văn Phó, KSV làm Trưởng Bộ phận.

- Từ tháng 4/1977 – 12/1977: Bộ phận KSĐT, KSXX Án trị an và An ninh do đ/c Lý Kim Tân, KSV làm Trưởng Bộ phận.

- Từ tháng 1/1978 – 9/1983: Phòng KSĐT án Trị an và An ninh so đ/c Lê Xuân Đông làm Trưởng phòng, sau đó được chia tách thành 3 phòng:

+ Phòng KSĐT và KSXX án Trị an và An ninh, Trưởng phòng là đ/c Ngô Xuân Thắng (10/1983 – 6/1988); đ/c Phạm Bá Thi (7/1988 – 10/1991).

+ Phòng KSĐT án Kinh tế, Trưởng phòng là đ/c Hoàng Đình Ngôn (1983 – cuối năm 1987), đ/c Nguyễn Văn Khang (cuối năm 1987 – 10/1991).

+ Phòng KSXX án Hình sự, Trưởng phòng là đ/c Triệu Viết Hanh.

1.2 Giai đoạn tỉnh Yên Bái:

- Sáp nhập phòng KSĐT án Trị an - An ninh và Phòng KSĐT án Kinh tế thành phòng KSĐT án Trị an  An ninh – Kinh tế, Trưởng phòng là đ/c Nguyễn Văn Khang. Đầu năm 1995 chia thành 2 phòng KSĐT là:

+ Phòng KSĐT án Trị an – An ninh, Trưởng phòng là đ/c Nguyễn Quang Kỳ (1995 – 1999), đ/c Trần Cảnh Hưng (1999 – 2000).

+ Phòng KSĐT án Kinh tế, Trưởng phòng là đ/c Hà Tiến Ban (1995 – 1999), đ/c Nguyễn Xuân Tầm (1999 – 2001), tháng 7/2001 – 3/2003 đ/c Ngô Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng phòng phụ trách.

- Tháng 5/2000, phòng KSĐT án Trị an – An ninh được chia thành 2 phòng:

+ Phòng KSĐT án Trị an, Trưởng phòng là đ/c Đinh Long Biên

+ Phòng KSĐT án An ninh – Ma túy, Trưởng phòng là đ/c Lê Thu Hà.

- Tháng 5/2003, thực hiện việc thông khâu của Ngành, các phòng KSĐT án Trị an; Phòng KSĐT án Kinh tế; Phòng KSĐT án An ninh – Ma túy tiếp tục được sáp nhập thành Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự (gọi tắt là Phòng 1), Trưởng phòng là đ/c Lê Thu Hà (tháng 5/2003 – 4/2004); đ/c Chu Thị Phương Mai (tháng 5/2004 – 3/2012); đ/c Lê Thu Hà (4/2012 đến nay).

- Ngày 01/8/2005, Tổ chức của Ngành kiểm sát có thay đổi, Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự tiếp tục được chia tách thành 2 phòng:

+ Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hôi, kinh tế và chức vụ (Phòng 1).

+ Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về An ninh – Ma túy (gọi tắt là Phòng 2) Trưởng phòng là đ/c Chu Thị Minh Châu (tháng 8/2005 – 8/2009); đ/c Ngô Đức Chi (tháng 10/2009 – 12/2009); đ/c Nguyễn Hường Trang (tháng 1/1010 đến nay).

Trung bình hàng năm đã kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử từ 300 dến 500 vụ án hình sự, cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh xác định từ 1 đến 3 vụ án điểm, đưa ra xét xử lưu động từ 15 đến 20 vụ án nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, phục phục tình hình chính trị tại địa phương. Cho đến nay không có vj nào truy tố, xét xử oan người vô tôi phải bồi thường theo Nghị quyết 388. Cán bộ, kiểm sát viên không vi phạm kỷ luật nghiệp vụ của Ngành bị xử lý kỷ luật.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là …… đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: ….. đồng chí; Kiểm tra viên: ….. đồng chí; Chuyên viên: ….. đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Lê Thu Hà; Phó Trưởng phòng: đồng chí ………

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái