Tích cực hướng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website

PHÒNG KIỂM SÁT KHIẾU TỐ (PHÒNG 7)

Ngày đăng: 08/05/2012 | Lượt xem: 943

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;

Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân TP, huyện về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ kiếu tố trong toàn ngành Kiểm sát Yên Bái;

Tiếp nhận, chuyển và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm;

Giải quyết, tham gia giải quyết đơn Lãnh đạo Viện giao.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là …. đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: …. đồng chí; Kiểm tra viên: ….. đồng chí; Chuyên viên: ….. đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Ngô Thị Ngọc Bích; Phó trưởng phòng: đồng chí …………

Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái