Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3-20019)

Liên kết website

PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (PHÒNG 10)

Ngày đăng: 08/05/2012 | Lượt xem: 549

1. Vị trí, chức năng,  nhiệm vụ,

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;

Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các Viện kiểm sát nhân dân TP, huyện;

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội...trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện các vi phạm;

Đề xuất với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự;

Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là …… đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: ……… đồng chí; Chuyên viên: ………. đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Phí Văn Hoan; Phó Trưởng phòng: đồng chí ……………….

Video
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh
Album ảnh


Yên Bái