Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

UỶ BAN KIỂM SÁT VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Ngày đăng: 08/05/2012 | Lượt xem: 1500

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. Uỷ ban kiểm sát họp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây:

Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, Chỉ thị, Thông tư và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Báo cáo tổng kết công tác năm để báo cáo với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực tỉnh uỷ;

Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;

Tham gia xây dựng các điều lệ, nội quy, quy chế làm việc của Viện kiểm sát và những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định;

Xét, chọn để đề nghị tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp, Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính.

2. Cơ cấu tổ chức

Uỷ ban kiểm sát có 7 đồng chí gồm đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng và một số đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái