Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

Liên kết website

Hướng dẫn và các biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành 2019

Ngày đăng: 30/03/2020 | Lượt xem: 820

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đăng tải toàn bộ các biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành và hướng dẫn thực hiện. Các đơn vị tải về và thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 "Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự";

Tin tương tự

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái