Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020) và 1980 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Liên kết website

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phúc tra việc thực hiện kiến nghị và kết luận tại các Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên và huyện Văn Yên

Ngày đăng: 03/03/2020 | Lượt xem: 144

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020, ngày 24 và 25/02/2020 đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Lê Như Ký là trưởng phòng 8 VKSND tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp với VKSND huyện Lục Yên tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị và kết luận kiểm sát trực tiếp trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Lục Yên.

Đồng chí Lê Như Ký, Trưởng phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

công bố Quyết định phúc tra tại Chi cục THADS huyện Lục Yên

Sau khi đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lục Yên trình bày báo cáo theo nội dung yêu cầu của VKSND tỉnh Yên Bái, cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của đoàn công tác và kiểm tra các hồ sơ tài liệu có liên quan, đồng chí Lê Như Ký thay mặt đoàn kiểm sát thông qua Kết luận. Qua công tác kiểm sát VKS tỉnh thấy Chi cục THADS huyện Lục Yên đã khắc phục kịp thời những vi phạm, tồn tại của Chấp hành viên về việc không liệt kê vào bảng danh mục in trên bìa hồ sơ và sổ sách về thi hành án, chưa đóng dấu giáp lai cũng như việc Thủ trưởng cơ quan Thi hành án chưa xác nhận vào đầu của sổ, đến tại thời điểm kiểm tra những thiếu sót nêu trên đã được khắc phục xong.

Đồng chí Lê Như Ký các Kiểm sát viên kiểm tra hồ sơ, tài liệu 

Cũng trong đợt phúc tra, ngày 26/02/2020 đoàn công tác VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với VKSND huyện Văn Yên tiến hành việc phúc tra việc thực hiện kiến nghị trong kết luận kiểm sát trực tiếp đối với Chi cục THADS huyện Văn Yên.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hải - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Văn Yên trình bày báo cáo 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hải - Chi cục trưởng Chi cụ THADS  huyện Văn Yên thông qua báo cáo về việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự. Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra hồ sơ và tài liệu, đồng chí Lê Như Ký thay mặt đoàn công tác đã thông qua kết quả phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, đến nay những tồn tại, thiếu sót đã được khắc phục xong, cụ thể là Chi cục THADS huyện Văn Yên đã bổ xung việc niêm yết đối với 07 hồ sơ theo đúng quy định.

Kết thúc hai cuộc phúc tra về việc thực hiện kiến nghị, kết luận kiểm sát trực tiếp trong THADS đối với Chi cục THA huyện Lục Yên và Chi cục THADS huyện Văn Yên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành hai kết luận, trong kết luận có nêu ra những thiếu sót, vi phạm và đã được nghiêm túc tiếp thu và thực hiện khắc phục. Bên cạnh đó VKSND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo hai Chi cục THADS hai huyện Lục Yên, Văn Yên tiếp tục quan tâm hơn nữa việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo nghiệp vụ để công tác THADS được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

                             Trần Văn Tri – VKS tỉnh

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái