Tích cực hướng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website

VKSND thành phố Yên Bái kết luận kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái

Ngày đăng: 25/10/2019 | Lượt xem: 97

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-VKS-KN ngày 01/10/2019 của VKSND thành phố Yên Bái về việc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Yên Bái, ngày 10/10/2019 Đoàn kiểm sát của VKSND thành phố Yên Bái, do đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hường Trang làm Trường đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Yên Bái.

Đoàn kim sát ca VKSND thành phố đang tiến hành kim sát trc tiếp ti cơ quan CSĐT Công an thành phố Yên Bái

Qua cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhận thấy công tác giải quyết tố cáo trong hoạt động tư pháp của cơ quan điều tra đã được lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố Yên Bái quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định của ngành về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Trong hoạt động này đã có một số ưu điểm như tiến hành kiểm tra, xác minh, thụ lý và giải quyết đơn tố cáo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.                                                       

 Nguyễn Oanh - VKS Thành Phố

Tin tương tự

Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái