Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

Lễ Ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN thành phố Yên Bái với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái

Ngày đăng: 21/10/2019 | Lượt xem: 335

Thực hiện chỉ đạo của ngành Kiểm sát nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 04/10/2019 tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái.

Tham dự buổi ký kết có đồng chí Phùng Quang Huy, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái, đồng chí Nguyễn Hường Trang, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Yên Bái cùng toàn thể cán bộ của hai đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo hai đơn vị, đồng chí Lê Thu Hằng, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Yên Bái đã thông qua toàn văn nội dung Quy chế gồm 15 Điều, cụ thể hóa những quy định về phương pháp, lề lối làm việc giữa 2 đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành và tình hình thực tế tại địa phương. Công tác phối hợp tập trung ở một số lĩnh vực: xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng tuyên truyền phổ biến pháp luật, giám sát hoạt động tư pháp, tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật, kiểm sát hoạt động tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

Lãnh đạo hai đơn vị xác định, mỗi đơn vị cần tích cực, chủ động thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, bảo đảm pháp chế thống nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan trong thời gian tới.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ,  quyền và trách nhiệm của các bên thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôn trọng, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Viện kiểm sát trong giai đoạn hiện nay.

Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung trong Quy chế, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái và VKSND thành phố Yên Bái đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp. 

Lê Thu Hằng, VKS thành phố

Tin tương tự

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái