Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

Liên kết website

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Ngày đăng: 01/10/2019 | Lượt xem: 264

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 416-KL/TU ngày 10/9/2019; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 417-KL/TU ngày 11/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thí điểm lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với nội dung như sau: 

Cho phép tiếp tục triển khai thực hiện dự án Đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); 

Không thực hiện Dự án Khu đô thị Bách Lẫm A, Bách Lẫm B theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất để sử dụng làm quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT của dự án Đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung dự thảo Hợp đồng dự án; đối chiếu với các quy định mới về thực hiện hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) để tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu khởi công công trình trước ngày 30/6/2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức xác định giá trị quỹ đất thanh toán, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá trị quỹ đất theo đúng quy định tại Điều 6, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ (sau khi có hiệu lực thi hành); Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc sử dụng quỹ đất để thanh toán Hợp đồng BT; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

Việc triển khai thực hiện dự án Đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Theo Yenbai.gov.vn

Tin tương tự

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái