Tích cực hướng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website

Bước đột phá trong công tác cán bộ ở Yên Bái

Ngày đăng: 22/07/2019 | Lượt xem: 469

Năm 2018, Tỉnh ủy Yên Bái đã chính thức ban hành Đề án 11 “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Đây là Đề án mang tính khoa học, có tư duy, tầm nhìn chiến lược lâu dài về nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

Bác Hồ đã nói "Cán bộ là cái gốc của công việc”, vì vậy, trong những năm qua, Tỉnh ủy Yên Bái luôn chú trọng phát triển đội ngũ trí thức trẻ, bước đầu có những chủ trương và cơ chế, chính sách thu hút trí thức trẻ triển vọng vào làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước. Năm 2018, Tỉnh ủy Yên Bái đã chính thức ban hành Đề án 11 "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. 

Việc triển khai Đề án mang tính khoa học, có tư duy, tầm nhìn chiến lược lâu dài một cách căn cơ, bài bản, có chất lượng ngay bước đào tạo, rèn luyện ban đầu là tiền đề vững chắc giúp tỉnh Yên Bái có được đội ngũ cán bộ có đủ trí tuệ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị để ngang tầm trước yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Lễ khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 11. 

Yên Bái cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng. Qua đó, kích thích bầu nhiệt huyết được cống hiến, năng động và sáng tạo ở đội ngũ cán bộ trẻ.

Theo Baoyenbai.com.vn

Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái