Tích cực hướng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website

VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 18/07/2019 | Lượt xem: 658

Ngày 10/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019. Tại điểm cầu cấp tỉnh, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái, các đồng chí  Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Kiểm sát viên trung cấp thuộc VKSND tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp huyện. Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và cán bộ VKSND cấp huyện.

Đồng chí Lương Văn Thức, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Trọng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái trình bày báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019, đánh giá những mặt đã đạt được và những tồn tại hạn chế, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm sát 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Đặng Văn Trọng, Phó Viện trưởng VKSND phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Viện trưởng tổng hợp, giải đáp các ý kiến tham luận. Đồng chí Viện trưởng Lương Văn Thức chủ trì thảo luận một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái; trọng tâm là bàn các giải pháp giúp 50 hộ thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Viện trưởng giải đáp các ý kiến tham luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Viện trưởng Lương Văn Thức đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2019 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của VKSND tỉnh Yên Bái, chủ động đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm; phát huy vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị cần sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành. Đồng chí cũng chỉ ra các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để các phòng và các VKSND cấp huyện tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2019 đã đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

Đỗ Anh Cường, VKS tỉnh

Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái