Tích cực hướng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ thực hiện nghi lễ chào cờ

Ngày đăng: 24/06/2019 | Lượt xem: 698

Thực hiện Công văn của Thị ủy thị xã Nghĩa Lộ về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ hàng tuần, trong không khí trang nghiêm dưới lá cờ Tổ quốc, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức thực hiện nghi lễ chào cờ.

Toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động VKSND thị xã Nghĩa Lộ thực hiện nghi lễ chào cờ

Sau khi cử hành lễ chào cờ, đơn vị đã tổ chức họp dưới cờ với sự tham gia của đầy đủ các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, người lao động do đồng chí Viện trưởng chủ trì. Tại buổi họp, lãnh đạo đơn vị đánh giá về việc chấp hành kỷ cương nghiệp vụ, nội vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần trước và triển khai nhiệm vụ trong tuần.; triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Nghi lễ chào cờ sẽ được đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện vào đầu giờ sáng thứ hai hàng tuần. Đây là dịp để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên thể hiện tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người công dân đối với Tổ quốc, đồng thời cùng ôn lại lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất người cán bộ, đảng viên, ý thức chấp hành nội quy, quy định của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Hà Lập Phương – VKS Nghĩa Lộ

Tin tương tự

Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái