Tích cực hướng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website

Đại hội Công đoàn Thanh tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng: 22/05/2019 | Lượt xem: 505

Ngày 23/5/2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Toàn thể đoàn viên Công đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự đại hội.

Đồng chí Phạm Duy Hải, Quyền Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu tại đại hội

Đoàn viên Công đoàn trong đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học tập, nghiên cứu, chủ động, tham mưu đề xuất ý kiến, báo cáo trung thực trong công tác; tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không có hiện tượng tiêu cực, lãng phí, chia rẽ nội bộ; chấp hành nghiêm túc kỷ luật nội vụ. 

Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, đảm bảo công khai, dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị. Đoàn viên Công đoàn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các phong trào quyên góp ủng hộ do chính quyền, các đoàn thể cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động. Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong việc quan tâm, bảo đảm chế độ, chính sách và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên. Thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với chi ủy, lãnh đạo đơn vị; động viên đoàn viên không ngừng tham gia xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Toàn cảnh đại hội 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Duy Hải, Quyền Chánh Thanh tra, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2014 - 2019 đánh giá cao kết quả của Công đoàn Thanh tra đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, do khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên hoạt động công đoàn của đơn vị nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế, chưa được đổi mới và việc tổ chức sinh hoạt công đoàn còn chưa đều đặn. 

Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bám sát các nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Chỉ thị công tác của Ngành. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm theo lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn".

Vận động đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua yêu nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh chống tham nhũng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở nơi cư trú.

Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra VKSND tối cao 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo Vksndtc.gov.vn

Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái