Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4

Ngày đăng: 25/04/2019 | Lượt xem: 640

Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-HĐGDQPAN ngày 14/ 3/ 2019 về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã cử 10 cán bộ đi bồi dưỡng. 

Lớp học do Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái  với 107 học viên. Thời gian học tập là 4 ngày. Trong quá trình học tập, các học viên đã được nghiên cứu 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với  cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ và các tài liệu liên quan đến biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới…

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho học viên về lý luận chính trị, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh; về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn để khi trở về địa phương, đơn vị công tác, mỗi người tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các học viên ưu tú

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch, kết quả có 100% học viên đạt yêu cầu trở lên; Chiều 11/4, lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 tổ chức bế giảng. Dự bế giảng có đại diện Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố và có mặt đông đủ 107 học viên. Tại buổi bế giảng, các học viên ưu tú đã trực tiếp được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận.

                                      Hải Yến, VKSND tỉnh

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái